Quickview BGT: zinvolle excercitie!

Lees het artikel: Voorbereiden op BGT

 

De deadline voor de implementatie van de BGT lijkt nog ver weg. Als de kwaliteit van uw GBKN hoog is, dan zal de omzetting een gecontroleerd proces zijn. Toont uw GBKN echter gebreken, dan zult u de kwaliteit eerst moeten verbeteren.
U heeft de tijd dan hard nodig.

 

Lees onderstaande informatie om uw eigen inschatting te maken.

 

 

BGT quickscan

 

Nieuwland Geo-Informatie onderzocht onlangs de geodata van enkele gemeenten. Dat leverde grote verschillen in resultaten op. In de quickview is voor een representatief gedeelte van een gemeente het beschikbare GBKN kaartmateriaal vergeleken met de eisen die de BGT stelt.

 

Daarnaast zijn nog enkele pilots uitgevoerd. Het aantal geconstateerde fouten lag tussen de 5% en 50% van het aantal GBKN objecten (lijnen en punten) dat meedoet in de BGT-migratie.

 

Wat levert de quickview u op? De quickview levert inzichten over:

 

  • Inzicht in het consequent gebruiken van de LKI-coderingen
  • Inzicht in de kwaliteit van de aansluiting van lijnen
  • Inzicht in de kwaliteit van de plaatsing van puntobjecten
  • Bovenstaande 3 punten bepalen de mate van handwerk voor het genereren van de BGT-vlakken
  • Inzicht in de toegevoegde waarde van de beheertopografie voor het verder detailleren van vlakken. Bijvoorbeeld een wegdeel opdelen in parkeervakken, fietspad, voetpad, enz.

 

BGT quickscan resultaat

 

Vervolgens krijgt u aanbevelingen hoe de gemeente vanuit de GBKN tot een vlakdekkende BGT kan komen.

Wij kunnen u bestanden terugleveren, waarin we geconstateerde fouten opnemen. Dit bestand kunt u als onderlegger onder uw GBKN of beheertopo gebruiken om uw GBKN op eenvoudige wijze te corrigeren en op te werken. Op basis van de aantallen en type gevonden gebreken kan een inschatting worden gemaakt over de hoeveelheid werk die nodig is om tot een goed uitgangsbestand te komen om een eerste versie van de BGT te genereren.

 

Quickview BGT: de eerste stap

 

BGT quickscan resultaatHet inventariseren van de noodzakelijke activiteiten en het vaststellen van een begroting voor de invoering van de BGT is voor gemeenten een moeilijke opdracht.

Het eerste dat u als gemeente nodig heeft, is inzicht in de staat van het huidige kaartmateriaal en de beschikbare gegevens. Een beoordeling in hoeverre deze gegevens gebruikt kunnen worden voor de BGT is een belangrijke stap.

Daarbij wordt ook het huidige proces van geometrie en de organisatorische opzet betrokken.

Nieuwland Geo-Informatie, Inter-Link en de Dutch Delta Group werken samen in de uitvoering van de quickview.

 

Hoe staat uw gemeente er voor?

  • Wat is de kwaliteit van uw GBKN en wat staat u te doen om aan de eisen van de BGT te voldoen?
  • Heeft u interesse in een Quickview?
  • Kunnen wij u helpen bij het plannen van de activiteiten voor de BGT? 
  • Kunnen wij u ondersteunen in het verbeteren van uw GBKN of bij het omzetten naar BGT?

 

Neem gerust contact op met Bert ten Brinke 0317 421711
Of vraag hier uw informatie aan informatie button

 

BGT quickscan resultaat

 

Informatie in het quickviewrapport:

Inzicht in:

- Direct bruikbare informatie
- IMGeo Punt objecten
- BGT- en IMGeo Lijn objecten
- BGT Vlakobjecten
- IMGeo Vlakobjecten
- Indirect bruikbare informatie
- GBKN punten die IMGeo vlakobjecten moeten gaan vormen
- GBKN Hartlijnen die BGT/IMGeo Vlakobjecten moeten gaan vormen
- GBKN lijnen die IMGeo Puntobjecten moeten gaan vormen
- Opsporen fouten in GBKN bestand
- Lijnen die niet meedoen in de conversie
- Tegenstrijdige symbolen binnen een te vormen vlak
- Overlappen van BGT- en IMGeo lijnobjecten
- Automatisch doorvoeren van verbeteringen
- XY Tolerancy
- Extra info uit beheerbestanden

 

Algemene methode van omzetting GBKN naar BGT
- Bronbestand
- Uitgangspunten
- Feature to Polygon
- Ideale uitgangssituatie

 

Aanbevelingen
-Gebruik van codes
-Sluiten van lijnen
-Plaatsing van punten en annotaties

 

Andere manieren om tot een BGT bestand te komen


 informatie button

Terug

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.