Actuele informatie is essentieel voor de hulpverlening

Een mobiel syteem voor overzicht en aansturing (Command and Control System) op basis van een kaart: na Koninginnedag 2009 in Apeldoorn zijn meer hulpverleners ge´nteresseerd.

"Ik moet naar een aanrijding, een beknelling!"

 

Lees meer:
Koninginnedag 2009
Praktijkbeschrijving CSS-M
Productbeschrijving CSS-M
Netcentrisch werken


foto koninginnedag apeldoorn 2009 Pim Velthuizen
Foto: Pim Velthuizen

 


Koninginnedag beloofde een mooi evenement te worden. De stad had zich opgemaakt voor een groot feest en de weergoden waren Nederland die dag goed gezind. Hulpverlenende organisaties hadden voorbereidingen getroffen om mogelijke incidenten te kunnen opvangen. Wat kon er nog fout gaan?

Preparatie

Koninginnedag in Apeldoorn was voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een zeer belangrijke dag. De preparaties kenden een lange voorbereidingstijd. Nauwkeurig zijn alle scenario’s doorlopen. De gemeente en de gemeentelijke brandweer hadden de gehele omgeving in kaart gebracht: alle afzettingen (13 kilometer dranghekken), de routes, parkeerplaatsen, de signalering langs de weg, de hulpposten en speciale objecten waren ingetekend.

De gis-bestanden (shapefiles) werden in het Command and Control System-Mobile (een geografisch systeem van Nieuwland, afgekort CCS-M) van de VNOG opgenomen. Dit onlangs uitgebreide systeem zou op Koninginnedag aan een hernieuwde praktijktest worden onderworpen.

Koninginnedag


Martin Bevelander, medewerker operationele informatievoorziening van de VNOG:
“In het centrum van Apeldoorn in de buurt van de route waarlangs de Koninklijke bus zou gaan rijden, hadden we in het politiebureau een COPI (Commando Plaats Incident) ingericht waarin alle ‘kolommen’ aanwezig waren. We maakten ons op voor een groot evenement en voor het vernieuwde CCS-M zou het een aardige testcase zijn.

CCS-M was op verschillende plekken geïnstalleerd: zowel op vaste pc’s als op laptops. De Momo’s (Mobile Messaging & Orientation) van het bedrijf EAL geven de locatiegegevens van de voertuigen aan het systeem door. Voor deze gelegenheid  hadden we ook 2 personen met een MuMo (Micro MoMo) uitgerust: een personen volgsysteem dat we van EAL voor deze test hadden aangeboden gekregen. De veldwachters die in de historische optocht meeliepen waren met de MuMo’s uitgerust; zo konden we op de kaart zien waar de kop en de staart van de optocht zich bevonden. “

In het gebouw van de VNOG zijn in tijden van een grootschalig evenement (of incident) meerdere ruimten in gebruik voor aansturing van de hulpverlenende diensten van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). Ook Defensie en Gemeenten hebben er hun vaste plek. En in voorkomend geval kunnen ook belanghebbenden als Rijkswaterstaat en Nutsbedrijven aanschuiven.

preparatie koninginngedag 2009

CCS-M


CCS-M zorgt voor een centraal kaartbeeld dat via een videomatrix in verschillende ruimten in het gebouw zichtbaar gemaakt kan worden, onder andere in het Multi Actie Centrum, het SGBO (actiecentrum Politie), in de Meldkamer en bij het Regionaal Operatie Team.

In het Multi Actie Centrum (MAC) zorgt een plotter ervoor dat alle actuele informatie in CCS-M wordt ingebracht zodat iedereen hetzelfde kaartbeeld ter beschikking heeft. Mocht de verbinding tijdelijk uitvallen of bij een te zware netwerkbelasting, kan de plotter zelf de posities van de voertuigen of personen op de kaart handmatig intekenen (plotten).

Het bijzondere bij Koninginnedag was dat CCS-M bij de voorbereiding (de preparatie) al zo’n belangrijke rol heeft gespeeld. Achteraf bleek dit een gouden greep.


Lees het hele artikel:

Koninginnedag 2009

Of lees de publicatie in:

VI-Matrix nummer 4 september 2009

netcentrisch

 

Netcentrisch werken


Uit 'Melding! Magazine' september 2009:

Het nut en de kracht van netcentrisch werken bewees zich op 30 april 2009. Op deze zwarte Koninginnedag bleek dat de hulpdiensten goed waren voorbereid toen de noodzaak tot opschaling zich aandiende. Door het vooraf delen van de juiste actuele informatie met de juiste mensen, wist men wat er te doen stond en kwamen de voordelen van netcentrisch werken optimaal tot uitdrukking.

preparatie koninginnedag


Evenementen zoals Koninginnedag vragen om een gedegen voorbereiding. Er zijn op zo’n dag immers veel mensen op de been. Zeker als de Koninklijke familie zelf ook aanwezig is. Verkeersituaties worden aangepast en afzettingen worden geplaatst. Op verschillende strategische plekken in de stad zijn alle kolommen aanwezig om snel en adequaat bijstand te verlenen wanneer dat nodig is.  “Toen Koninginnedag begon was er al sprake van een GRIP1 situatie en was er een ‘rustend’ ROT en CoPI ingericht”, vertelt Susan Stegeman, Beleidsmedewerker Operationele Informatievoorziening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in Apeldoorn.

“Tijdens de voorbereidingen op Koninginnedag is er een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente. Zij maakt samen met de operationele diensten een draaiboek en voorzien de crisisorganisatie van de informatie die nodig is om een goed beeld te creëren. Deze informatie verzamelen wij en complementeren wij met foto’s die worden gemaakt, bijvoorbeeld van de tribunes. We weten bijvoorbeeld hoeveel mensen daar kunnen zitten, maar ook hoe bijvoorbeeld de calamiteitenroutes zijn wanneer er iets zou gebeuren. Daarnaast wordt er voorzien in een hekkenplan. Bij calamiteiten hoeven we die dus niet eerst in te tekenen.”

Lees het gehele artikel in Melding! Magazine:

Netcentrisch werken

Over CCS-M en de praktijktest:

Praktijktest CSS-M

Productbeschrijving CSS-M

Voor meer informatie over CCS-M, een vrijblijvende demonstratie
en een gratis proefperiode, bel:

Nieuwland
Wim Ploeg
0317 421 711

informatie button


Stuur door Meer informatie

Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.