Wintermanagement: extra slim gladheid bestrijden

Op 3 september sloot het RGI-programma af met de uitreiking van de Geo Innovatie Awards 2009. Het RGI-project van Meteoconsult waaraan ook Nieuwland een bijdrage leverde, won de innovatieprijs in de categorie Economie.

Innovatie prijs

award geo innovatieIn het innovatie programma Ruimte voor Geo Informatie heeft het project Dynamische Gladheidsbestrijding de innovatieprijs 2009 in de categorie Economie gewonnen.

Dit project, waar de gehele keten van belanghebbende aan mee heeft gewerkt (Meteoconsult , NMPO, Nieuwland Geo-Informatie, NIDO, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Afvalcombinatie De Vallei),
is een aanzet om te komen tot een preventieve manier van gladheidsbestrijding:
tijdig strooien maar alleen op die plaatsen die risico opleveren.

Nieuwland leverde de kennis over Geo Informatie en GIS.

Resultaten van een RGI project.

Met winter in aantocht worden de nachten weer killer, de kans op vorst neemt toe. Wanneer valt de beslissing om preventief te gaan strooien?

In de weerkamer van Meteoconsult wordt vanuit verwachte weersomstandigheden een gladheidsverwachting opgesteld. Deze verwachting wordt ondersteund met meldingen uit specifieke gladheidsmeldsystemen:

Er is een route gereden met sensoren om vast te stellen waar de koudste punten zich in deze route bevinden. Op enkele plaatsen zijn sensoren in het wegdek geplaatst die een melding geven wanneer de temperatuur beneden een bepaald niveau komt. Hierop kunnen beslissingen genomen worden om stooiwagens uit te sturen.

Er wordt momenteel bij strooiacties niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen warme en koude weggedeelten. Dit terwijl er afhankelijk van schaduw, ondergrond, wegdeksoort, stedelijk of landelijk gebied zeer grote variaties zijn in wegdektemperatuur.

Binnen het project “Dynamische gladheidsbestrijding” is eerst met behulp van infrarood temperatuurmetingen van het wegdek een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar het temperatuurgedrag van wegen. Dit zowel tijdens verschillende weersomstandigheden als op verschillende momenten tijdens het winterseizoen.

Vervolgens is de stap gezet naar veel gedetailleerdere wegdekverwachtingen voor het beheersgebied. Daarbij wordt de huidige verwachting voor punten (meetlocaties) uitgebreid naar verwachtingen voor het hele wegennet. De coördinator krijgt daarmee goed inzicht waar er gladheid in zijn beheersgebied wordt verwacht en op welke schaal.In een volgende fase in het project is bovengenoemde informatie direct toegepast op de strooiers met als doel de te rijden strooi-route(s) en zoutdosering te optimaliseren. Bijvoorbeeld wegvakken die het eerste onder het vriespunt gaan komen krijgen op deze wijze de hoogste prioriteit, terwijl wegvakken die ruim boven het vriespunt blijven niet worden gestrooid. De strooier wordt daarbij gekoppeld aan een adviessysteem.

Voorzieningen die steeds vaker op strooiers aanwezig zijn worden daartoe ingezet, zoals: datacommunicatie via GPRS, GPS plaatsbepaling en een sensor voor het meten van de actuele wegdektemperatuur. De strooier toetst op deze manier het adviessysteem en kan bij eventuele afwijkingen een (veiligheids)correctie op het advies uitvoeren. Er wordt een webapplicatie ontwikkeld om de bovengenoemde informatie aan de eindgebruiker te presenteren.

sensor
Nieuwland werkt voor NMPO en Vista-Online aan beheersoftware voor wegbeheerders. Deze webapplicaties ontvangen live data van strooiwagens: waar hebben de wagens gereden en welke hoeveelheden materiaal is er gestrooid.

De gegevens worden verzameld om deze werkzaamheden te kunnen aan- en bijsturen.
Jaarlijks wordt er gewerkt aan een nieuwe release van de applicatie Wintermanagement van Vista-Online.

In de video legt Reinier van de Berg uit hoe
preventieve gladheidsbestrijding in zijn werk gaat.

Voor meer informatie over mobiele gis-toepassingen
ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte:
Patrick van der Deijl
vanderdeijl@nieuwland.nl
informatie button


Stuur door Meer informatie

Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.