Maas hoogwater postcodecheck

10-09-2008 Maas hoogwater postcodecheck
De Maas heeft regelmatig te kampen met hoge waterstanden.

Aan het Waterschap Peel Maasvallei om in hun beheergebied de burgers hiertegen te beschermen. Hoe ze dat doen wordt getoond in de internettoepassing Postcodecheck Hoogwater.
  Op deze internetsite kunnen mensen door het invoeren van hun postcode nagaan wanneer ze het risico lopen natte voeten te krijgen.

Sinds de overstromingen van 1993 en 1995 wordt er hard gewerkt om de Maas veiliger te maken, met nieuwe hoogwatergeulen en dijken. De kans dat er toch nog een overstroming optreedt is daardoor een stuk kleiner, maar is niet helemaal uitgesloten. Bijvoorbeeld als het water over de dijk stroomt of als de dijk doorbreekt.

De postcodecheck laat zien wat er met een woning of bedrijf gebeurt als er extreem veel water door de Maas stroomt, en als de dijken er niet (meer) zijn.

Waterschap Peel Maasvallei gebruikt intern GeoWeb als kaartviewapplicatie. Voor deze toepassing heeft zij gekozen  Open Source software in te zetten: UMN Mapserver en als ondergrond Google Maps.

  peelmaasvallei.gisinternet.nl
Terug naar overzicht

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.