Silence

22-09-2008 Silence

Silence 3 is een geo-applicatie voor nationale en regionale berekeningen van het geluidsbelast oppervlak voor woningen en inwoners rond de rijkswegen.

De applicatie berekent geluidhinder en brengt deze in kaart, ten behoeve van het nemen van  maatregelen rond Nederlandse rijkswegen.

 

Silence is een standaard instrument van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van verkennende studies voor Milieu Effect Rapportages, beleidsvoorbereidende studies, Beleid Effect Rapportages, Wegbeheersplannen en maatregelenstudies.

Silence 3 is een geo-applicatie voor nationale en regionale berekeningen van het geluidsbelast oppervlak, woningen en inwoners rond het hoofdwegennet. Er wordt op een innovatieve en gebruikersvriendelijke wijze gewerkt met de Wegverkeerslawaai Standaard Reken Methode II (RMV1981 en RMW2002 en de Europese richtlijn).
De Digitale Geluid Database (DGD) waarin alle weg-, verkeer- en omgevingskenmerken en de uiteindelijke geluidcontouren zijn opgenomen, wordt hierbij ingezet .

Met Silence 3 kunnen geluidsonderzoeken gemakkelijk, snel en goedkoop worden uitgevoerd op landelijke en regionale schaal en op het niveau van trajecten.

In de DGD zijn o.a. opgenomen Nationaal wegenbestand NWB, WEGGEG, INTENS, Inweva, CBS bodemgebruik, TOP10gebouwen/ huizen, TOP250raster, TOP25raster, RIVM stiltegebieden, 6PPC-punten, Cendris, ACN, Gezondheidszorginstellingen, scholen, AHN en Kerngis dubbellaagsZOAB.

Er wordt gebruik gemaakt van het standaard GeoNoise 3.0 SRM2 rekenhart van DGMR. Nieuwland heeft de GIS-functionaliteiten gebouwd. Het beheer en onderhoud wordt eveneens door DGMR en Nieuwland uitgevoerd. Dit contract is in september 2008 na een Europese aanbesteding verlengd.

Beheer, wijzigingen en incidentafhandeling worden door een servicedesk uitgevoerd.

 

Meer informatie: Silence.pdf

Terug naar overzicht

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.