De Maaikalender

15-04-2009 De Maaikalender
Wanneer worden de oevers van de beek bij u in de buurt gemaaid?

Waterschap Peel en Maasvallei laat het haar ingezetenen weten. Door de naam van de beek op te zoeken of een postcode in te voeren, kun je in de Maaikalender bekijken wanneer het onderhoud staat gepland.


  De belangrijkste doel van het beheer is het garanderen van de water aan- en afvoer, zodat een optimaal peilbeheer mogelijk is.

Het plan houdt rekening met verschillende factoren, zoals grondgebruik van de omliggende percelen, de grootte van het beekprofiel, de weersomstandigheden en de planten en dieren in en om de beek.

Portefeuillehouder Waterbeheer Landelijk Gebied Jan Classens introduceerde de Maaikalender:
“Met de Maaikalender laat het waterschap zien, dichter bij de burger te willen staan en durft zij zich kwetsbaar op te stellen door transparant te zijn in haar werkzaamheden.”

Als portefeuillehouder in het nieuwe Dagelijks Bestuur van het waterschap gaf hij aan blij en trots te zijn, dat hij als één van zijn eerste werkzaamheden de Maaikalender mag lanceren.

Waterschap Peel en Maasvallei is het eerste waterschap dat het onderhoudsplan beken digitaal én interactief aanbiedt aan de buitenwereld. Het waterschap kwam op het idee om het onderhoudsplan op deze manier te presenteren, door de in oktober gelanceerde hoogwatercheck. Door gebruik te maken van een gelijksoortige applicatie bleek het mogelijk de informatie van het onderhoudsplan zeer vraaggericht aan te bieden. (Bron: www.wpm.nl) De Maaikalender op internet is door Nieuwland Geo-Informatie ontwikkeld.
  peelmaasvallei.gisinternet.nl/op
Terug naar overzicht

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.