Watertuinen, een GIS-analyse

16-04-2009 Watertuinen, een GIS-analyse
De relatie tussen tuingrootte, dakoppervlak. particulier bezit en openbare ruimte is niet eenvoudig te beschrijven. Een GIS-analyse helpt uit te zoeken hoe je regenwateropvang en afwatering in stedelijk gebied beter kunt reguleren.
  De betekenis van de particuliere kavel voor het stedelijk watersysteem.

Voor de stichting RIONED (stimulering van de zorg voor riolering en water in de stad) en de stichting STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), is onderzocht welke rol de particuliere kavel zou kunnen vervullen bij regenwateropvang. Sinds 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken van kracht. Daarin is opgenomen dat particulieren regenwater op eigen terrein moeten gaan verwerken. Als dat niet (doelmatig) lukt, zal de gemeente die taak moeten overnemen.

Het onderzoek is onderdeel en sluitstuk van het project Watertuinen. Dit project is uitgevoerd door landschapsarchitect Noël van Dooren, Buro Mien Ruys, Van Paridon en De Groot Landschapsarchitecten.

gis analyse luchtfoto tbv gis analyse

Voor het onderzoek heeft Nieuwland Geo-Informatie de Grootschalige BasisKaart van Amersfoort bewerkt, een luchtfoto-analyse uitgevoerd, oppervlakten berekend en kaartmateriaal vervaardigd.

legenda          diagram

Het onderzoek spitste zich toe op de mogelijkheden en de kansen voor afkoppeling van hemelwaterafvoer van het rioolsysteem en de opvang op particulier terrein.

Daartoe zijn zes wijkdelen van Amersfoort onderzocht, elk met een zelfde oppervlak. Op basis van beschikbare geo-informatie, statistische gegevens en luchtfoto-analyse is de relatie tussen tuingrootte, dakoppervlak, particulier bezit en openbare ruimte vastgesteld.

De resultaten geven een beeld van de verschillen in soorten groenvlakken en verhardingen tussen de typen stadswijken.

Het onderzoek is gepubliceerd in het van concrete ontwerpsuggesties voorziene en daardoor zeer leesbare boekje “Regenwater in de tuin? Mooi wel!”, uitgeverij Roodbont, 2006, ISBN 978-90-44-703-870. Te bestellen bij RIONED
Voorbeeldtuinen staan op www.riool.info

  www.riool.info
Terug naar overzicht

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.