Watermozaiek

17-06-2010 Watermozaiek

Het verschil tussen een spreekwoordelijk 'rapport in de la' en het delen van kennis wordt duidelijk zichtbaar bij het bekijken van deze geowiki. De geowiki is een veelbelovend kennissysteem.
Het beste van twee werelden: wikipedia gekoppeld aan een kaart. Deze combinatie levert een prachtige mogelijkheid om locatiegebonden kennis te verzamelen, te laten raadplegen. Maar je kunt er ook je eigen kennis en ervaring aan toevoegen.

 

Lees de publicatie in GIS-Magazine


De kaart-wiki
Open toepassingen als Wikipedia en Google Maps hebben het grote publiek bereikt. Ze hebben gemeen dat hun gebruiksvriendelijkheid en reikwijdte groot zijn.

Voor kennisuitwisseling met een geografische component is de combinatie van google.maps en mediawiki een veelbelovend concept. Wikipedia is een begrip.

De bijdragen die door de gebruikers aan de wiki zijn toegevoegd, zorgen voor een immense hoeveelheid verzamelde kennis. Het kenmerk van een wiki is dat zowel algemenere (thematische) kennis als specifieke (gedetailleerde) kennis worden ontsloten via hyperlinking.

Dit concept is op allerlei manieren inzetbaar. Waarom dus niet als kennissysteem over locaties met bepaalde kenmerken?

Locatie-gebaseerde kennis

Kennis over een gebied met specifieke kenmerken laat zich het makkelijkst visualiseren met een een kaart. Het gebruik van Google Maps brengt een aantal voordelen. De combinatie van de kaart en luchtfoto's in een eenvoudige interface zorgen voor herkenbaarheid bij de gebruikers.

Samen met de web2.0 toepassing Wikipedia kun je met behulp van de gebruikerscommunity snel tot kennisvergaring komen. De geografische positie en setting van interessante locaties koppel je aan een gebiedspagina. De inhoud van de gebiedspagina is in de wiki gelinkt met categorische kennis.

Zo vormt een geowiki een mooie verzamelplaats van kennis die is verrijkt met ervaringen van lokale toepassingen. Aangezien een wiki een dynamische kennisbank is, zal deze kennis zich blijven vernieuwen.

Geowiki Watermozaïek

De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is het kenniscentrum van
regionale waterbeheerders in Nederland. Een belangrijke rode draad in het Watermozaïek -een onderzoeksprogramma van de STOWA-  is de samenwerking tussen waterschap en wetenschap. Het Watermozaïek wil de kennis over de relaties tussen (herstel)maatregelen en de chemische en biologische kwaliteit van oppervlaktewateren vergroten.

geowiki watermozaiek


Waarom een geo-wiki?
Tessa van der Wijngaart (STOWA), projectleiding Watermozaïek: “Het programma Watermozaïek heeft als belangrijk doel kennis te verspreiden en wetenschap en waterschap te laten samenwerken, zodat wetenschappelijk onderbouwde antwoorden komen op vragen uit de praktijk van de waterbeheerder.”

Kennis staat niet stil
www.watermozaïek.nl, eveneens ontwikkeld door Nieuwland Geo-Informatie, is een kennisbank in de vorm van een geowiki: een vorm die zich nog moet bewijzen. Het slagen hangt af van het gebruik door de ‘community’. De toekomst zal uitwijzen of de geowiki zijn belofte waar kan maken. Het ziet er veelbelovend uit: een geowiki is veel meer dan zomaar een website met een kaartje.


Watermozaiek

  www.watermozaiek.nl
Terug naar overzicht

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.