Kennisdelen over waterbeheer

12-04-2010 Kennisdelen over waterbeheer

Hoe kun je toegepaste kennis delen met collega-onderzoekers in het buitenland? Hoe kunnen anderen leren van uw ervaring en hoe kunnen zij hun ervaring toevoegen aan uw project? Deze geowiki is opgezet voor Deltares. In een Europees samenwerkingsverband gaan onderzoekers elkaar met Web2-technologie op de hoogte houden van de resultaten van lopende onderzoeken met betrekking tot waterbeheer.

 

De kaart-wiki


Open toepassingen als Wikipedia en Google Maps hebben het grote publiek bereikt. Ze hebben gemeen dat hun gebruiksvriendelijkheid en reikwijdte groot zijn.

Voor kennisuitwisseling met een geografische component is de combinatie van google.maps en mediawiki een zeer werkbaar concept.

 

Wikipedia is een begrip.

De bijdragen die door de gebruikers aan de wiki zijn toegevoegd, zorgen voor een immense hoeveelheid verzamelde kennis. Het kenmerk van een wiki is dat zowel algemenere (thematische) kennis als specifieke (gedetailleerde) kennis worden ontsloten via hyperlinking.


geowiki forecaster


Locatie-gebaseerde kennis

Kennis over een gebied met specifieke kenmerken laat zich het makkelijkst visualiseren met een een kaart. Het gebruik van Google Maps brengt een aantal voordelen. De combinatie van de kaart en luchtfoto's in een eenvoudige interface zorgen voor herkenbaarheid bij de gebruikers.

Samen met de web2.0 toepassing Wikipedia kun je met behulp van de gebruikerscommunity snel tot kennisvergaring komen. De geografische positie en setting van interessante locaties koppel je aan een gebiedspagina. De inhoud van de gebiedspagina is in de wiki gelinkt met categorische kennis.

Zo vormt een geowiki een mooie verzamelplaats van kennis die is verrijkt met ervaringen van lokale toepassingen. Aangezien een wiki een dynamische kennisbank is, zal deze kennis zich blijven vernieuwen.

Geowiki Forecaster

Forecaster is een internationaal onderzoeksprogramma dat een relatie legt tussen hydrologische en morfologische veranderingen in rivieren en de ecologische gevolgen. Hydrologische en morfologische veranderingen zijn goed zichtbaar op remote sensing-beelden, bijvoorbeeld door kanalisatie, stuwdammen en bedijking. Ook ecologische herstelmaatregelen zijn zichtbaar in de satellietfoto’s van Google Maps, zoals vispassages bij dammen en stuwen of het aantakken van plassen en strangen aan de hoofdgeul. Nadeel is wel dat de satellietfoto’s niet altijd up-to-date zijn.

forecaster geo-wiki project


Gebruikerscommunity


Alleen al om te voorkomen dat een onbekende bezoeker de aanwezige informatie verwijdert, is registratie bij Forecaster noodzakelijk. Aangezien deze geowiki bedoeld is voor thematische kennisvergaring, is de verwachting dat registratie voor gebruikers geen drempel is. Het zijn in eerste instantie personen, die direct betrokken zijn bij het rivierherstel, hetzij in de uitvoering, hetzij bij kennisontwikkeling.

Wetenschap en praktijk


Tom Buijse (Deltares), projectleider Forecaster: “Een webtool à la Forecaster bestaat op dit moment nog niet, maar lijkt een belangrijke niche te kunnen vervullen, afgaande op de positieve reacties. De wetenschap is gedocumenteerd in wetenschappelijke publicaties en rapporten, terwijl de praktijk zichtbaar is in het veld met case-studies. Informatie wordt zo vanuit beide kanten bijeengebracht.

Forecaster, ontwikkeld door Nieuwland Geo-Informatie, geeft praktijkvoorbeelden van rivierherstel (case studies). Publicaties en rapporten worden gekoppeld als link of download.”


Forecaster 

  http://forecaster.deltares.nl
Terug naar overzicht

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.