App rattenvangen

18-01-2013 App rattenvangen

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Waterkeringen lopen schade op doordat muskus- en beverratten de keringen ondergraven met hun holen en burchten. Om dat tegen te gaan worden ratten actief bestreden. De registratie van de vangsten geeft statistisch inzicht in populaties en hun ruimtelijke verspreiding. Daarmee kunnen risico's worden ingeschat en kan er preventief worden gehandeld.

 

Een aantal waterschappen, die vallen onder bestrijdingsorganisatie regio Noord-Oost, hebben gezamenlijk besloten om een mobiele applicatie voor de registratie van de vangsten te ontwikkelen. Hiermee kunnen muskusrattenbestrijders hun werk efficiënter, makkelijker en sneller uitvoeren. Het registreren op GPS-coördinaten maakt de registratie veel nauwkeuriger dan voorheen.

Speciale kenmerken:
+ Locatie gebaseerde informatie opvragen, muteren en invoeren
+ Ook offline gedetailleerde kaartondergrond beschikbaar
+ Lokale dataopslag (ten behoeve van mogelijk wegvallen verbinding)
+ Koppeling met back-office voor registratie en administratieve afhandeling
+ (uitgestelde) Data synchronisatie
+ Rapportage mogelijkheden en real-time overzicht in online webapplicatie
+ Mogelijkheid voor schademeldingen met foto

Terug naar overzicht

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.