Portfolio

Nieuwland heeft in de afgelopen decennia een omvangrijk portfolio opgebouwd. Hieronder geven wij u een indruk van onze staat van dienst.

18-01-2013 App rattenvangen

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Waterkeringen lopen schade op doordat muskus- en beverratten de keringen ondergraven met hun holen en burchten. Om dat tegen te gaan worden ratten actief bestreden. De registratie van de vangsten geeft statistisch inzicht in populaties en hun ruimtelijke verspreiding. Daarmee kunnen risico's worden ingeschat en kan er preventief worden gehandeld.

18-12-2012 Satelietbeelden

NEO stelt als eerste satellietbeelden als dienst beschikbaar voor gebruik. Nieuwland Geo-Informatie ontwikkelde het portaal voor de satellietbeelden: de viewer waarmee je kunt zoeken naar beelden in ruimte en tijd.

01-12-2012 GeoApp

Werken in de buitendienst is vaak handiger met een smartphone dan met een laptop. Als je al je gegevens bij je hebt en je wijzigingen en meldingen kunt doorvoeren, scheelt dat veel administratie. Een kwestie van efficiënt werken.

01-09-2011 Firefly

Een onbemande helicopter geeft videobeelden door aan een applicatie in het informatiecentrum van de hulpverlening. Nieuwlands integratie van Firefly in het CCS levert een sterke bijdrage aan de actuele informatievoorziening. In de toekomst zullen deze en andere beelden van UAV’s (Unmanned Airborne Vehicles) tijdens incidenten en rampen, bijdragen aan een betere informatievoorziening aan de OVD en bevelvoerders in het veld.

17-09-2011 Inspire Geovoorziening

De geodata van uw organisatie openstellen zodat anderen er gebruik van kunnen maken. Dat is het doel van de Inspire-richtlijnen. Deze richtlijnen worden in Europees verband opgesteld en in elk land worden bronhouders aangewezen die deze data moeten onderhouden en 'uitserveren'. Voor de gezamelijke waterschappen is een Geovoorziening ingericht.

10-10-2010 Kennisportaal voor Cultureel Erfgoed

De versmelting van internet en mobiele telefonie vordert gestaag. Een goed voorbeeld daarvan: De Erfgoedgeowiki is een sexy tool om de geschiedenis nieuw leven in te blazen. Wikipedia in combinatie met Layar en Google Maps: voor ons cultureel erfgoed gaat er een wereld open!

 

17-06-2010 Watermozaiek

Het verschil tussen een spreekwoordelijk 'rapport in de la' en het delen van kennis wordt duidelijk zichtbaar bij het bekijken van deze geowiki. De geowiki is een veelbelovend kennissysteem.
Het beste van twee werelden: wikipedia gekoppeld aan een kaart. Deze combinatie levert een prachtige mogelijkheid om locatiegebonden kennis te verzamelen, te laten raadplegen. Maar je kunt er ook je eigen kennis en ervaring aan toevoegen.

17-06-2009 Grond daten: matchen van kavels

Agrariërs die grond willen kopen, verkopen of herverkavelen kunnen elkaar via de website op een snelle manier vinden. Boeren in Noord-Holland kunnen via een datingsite naar grond zoeken.

12-04-2010 Kennisdelen over waterbeheer

Hoe kun je toegepaste kennis delen met collega-onderzoekers in het buitenland? Hoe kunnen anderen leren van uw ervaring en hoe kunnen zij hun ervaring toevoegen aan uw project? Deze geowiki is opgezet voor Deltares. In een Europees samenwerkingsverband gaan onderzoekers elkaar met Web2-technologie op de hoogte houden van de resultaten van lopende onderzoeken met betrekking tot waterbeheer.

09-02-2010 Geobliek: Een nieuwe bron van informatie

Een nieuwe manier van vliegen, een nieuwe manier van fotograferen. Met geogerefereerde obliek luchtfotografie kijk je anders tegen de wereld aan.

 1  2  3  volgende >>