Portfolio

Nieuwland heeft in de afgelopen decennia een omvangrijk portfolio opgebouwd. Hieronder geven wij u een indruk van onze staat van dienst.

10-01-2009 Waterschapskaarten op internet

Kaarten voor verschillende doelgroepen

Het Waterschap Velt en Vecht heeft zich ten doel gesteld de kaarten van het waterschap voor een breed publiek toegankelijk te maken.

15-04-2009 De Maaikalender
Wanneer worden de oevers van de beek bij u in de buurt gemaaid?

Waterschap Peel en Maasvallei laat het haar ingezetenen weten. Door de naam van de beek op te zoeken of een postcode in te voeren, kun je in de Maaikalender bekijken wanneer het onderhoud staat gepland.


16-04-2009 Watertuinen, een GIS-analyse
De relatie tussen tuingrootte, dakoppervlak. particulier bezit en openbare ruimte is niet eenvoudig te beschrijven. Een GIS-analyse helpt uit te zoeken hoe je regenwateropvang en afwatering in stedelijk gebied beter kunt reguleren.
10-09-2008 Maas hoogwater postcodecheck
De Maas heeft regelmatig te kampen met hoge waterstanden.

Aan het Waterschap Peel Maasvallei om in hun beheergebied de burgers hiertegen te beschermen. Hoe ze dat doen wordt getoond in de internettoepassing Postcodecheck Hoogwater.
23-09-2008 Land & Water Management
The Southern African Development Community (SADC) formed in 1980 and consisting of 14 Member States needed a system that will provide planners and policy makers easy access to information necessary for revitalizing agricultural and natural resources growth, enhancing food security and promoting rural development.

16-04-2009 Gezondheidsatlas RIVM
Het RIVM houdt zich bezig met het onderzoeken en monitoren van de gezondheid in Nederland. Verschillen in gezondheid tussen regio's, seksen en leeftijdscategorieën kunnen het beste op een kaart worden gepresenteerd.
17-09-2008 Vangstregistratie Waterschapshuis

Registratiesysteem muskus- en beverratten bestrijding Nederland

 

De bestrijding van muskus- en beverratten is tot op heden een bij wet opgedragen taak van de provincies. Het merendeel van de provincies heeft deze taak gedelegeerd naar één of meerdere waterschappen.

22-09-2008 Silence

Silence 3 is een geo-applicatie voor nationale en regionale berekeningen van het geluidsbelast oppervlak voor woningen en inwoners rond de rijkswegen.

De applicatie berekent geluidhinder en brengt deze in kaart, ten behoeve van het nemen van  maatregelen rond Nederlandse rijkswegen.

16-09-2008 Natuurbrandbestrijding met mobiel GIS

Geo-informatie buiten de gebaande wegen

Bij het bestrijden van natuurbranden heeft de brandweer graag overzicht van alle opeenvolgende gebeurtenissen.  In het veld is dat niet eenvoudig; de communicatienetwerken hebben in de bossen niet overal dekking. Dus wordt er gebruik gemaakt van stabiele netwerken met lage bandbreedte zoals C2000.

03-04-2008 Publicatie van vergunningen
Welke vergunning is hier afgegeven?

Op termijn wordt het voor alle overheden verplicht openbare informatie direct ter beschikking te stellen (verdrag van Aarhus). Burgers moeten bijvoorbeeld kunnen weten op welke locatie welke milieuvergunningen verstrekt zijn.
1   2  3  volgende >>