Portfolio

Nieuwland heeft in de afgelopen decennia een omvangrijk portfolio opgebouwd. Hieronder geven wij u een indruk van onze staat van dienst.

10-09-2008 Management openbare ruimte
Hoe monitor je het beheer van de openbare ruimte?

Vista-Online biedt software aan die het beheer en onderhoud van de (openbare) ruimte optimaliseert en makkelijker maakt. De software is geschikt voor álle bedrijven en overheden die te maken hebben met reiniging van straten, reiniging van grote (bedrijfs)panden of industrieterreinen, afvalverzameling, of het bestrijden van gladheid in de winterperiode.
10-09-2008 IRIS
Het beheren van Geo-Informatie in IRIS

De IRIS applicatie wordt door waterschappen gebruikt ter ondersteuning van hun primaire processen. Het is een modulair opgebouwde desktop applicatie en afhankelijk van de wensen van een waterschap kan zij een keuze maken uit de veertien beschikbare modules.
10-09-2008 Vismigratie in Nederland
Kunnen vissen grote afstanden zwemmen om te overleven?

Helaas voor hen zijn er duizenden stuwen, gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales. Die locaties belemmeren de vissen sterk in hun natuurlijke gedrag om zich te verplaatsen van paai-en opgroeigebied naar voedselgronden. Dat kan sterk ten koste gaan van een natuurlijke visstand.
10-09-2008 De Nieuwe Kaart van Nederland
Hoe gaat Nederland er in de toekomst uitzien?

De Nieuwe Kaart van Nederland is hét totaaloverzicht van geplande ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen in Nederland. NIROV brengt al deze gegevens bijelkaar om beleidsmakers te ondersteunen met reeds voorhande zijnde informatie.
10-09-2008 HIS-kust
Welk effect heeft de wind en de golfslag op onze zeewering?

Rijkswaterstaat wil dat graag weten. In dit project zijn de (Geo-) data gekoppeld aan berekeningen en modellen.
03-04-2008 Veiligheidsnet: tool bij rampenbestrijding
Wat gebeurt er? Waar gebeurt het?

De opdracht: ontwikkel een online Command and Control System (CCS) voor uitwisseling situatierapportages, standaardbevelen en berichten (actief en realtime) ten tijde van een calamiteit, op basis van een Geografisch Informatie Systeem (GIS).
03-04-2008 WebProject NUON

NUON WebGIS toepassing is uitgebreid met WebProject. NUON gebruikt Nieuwlands WebGIS voor het ontsluiten van geografische informatie. WebPROJECT is een intranet toepassing, die is gebaseerd op de technologie van WebGIS. Daarmee wordt toegang gekregen tot alle gegevens in de diverse GIS systemen.

10-07-2009 CMS en huisstijl

SKH heeft Nieuwland de opdracht verleend een nieuwe website te ontwikkelen. Deze website zal gebruik maken van Nieuwlands eigen Content Management Systeem.

22-09-2008 Beheer en onderhoud RWS-DID Geo-applicaties
Nieuwland heeft samen met MX.Systems voor Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst (DID) de afgelopen jaren een groot aantal geo-applicaties en geotools beheerd en onderhouden.

Er zijn referentie- en testomgevingen ingericht, diverse applicaties aangepast, uitgebreid en fouten verholpen, nieuwe versies getest en uitgebracht. De documentatie is verzorgd en de tweede- en derdelijns servicedesk uitgevoerd.
22-09-2008 Prestatie Indicator Kerngis Droog
Binnen Rijkswaterstaat wil men inzicht in de kwaliteit van de Kerngisdata, zodat hierop gestuurd kan worden. Nieuwland heeft hiervoor een Prestatie Indicator (PIN) ontwikkeld.

1  2   3