Werken vanuit een Kennisorganisatie


Nieuwland Geo-informatie is een mensgerichte organisatie; de medewerkers van Nieuwland richten zich op kennisverwerving op het gebied van ICT en Geo-Informatie.

Kennisgroepen verdiepen zich in nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Dit aangevuld met relevante ICT-onderwerpen en in toenemende mate met de organisatorische aspecten daaromheen.

Al deze losse kennisgebieden leveren samen een totaaloplossing voor veel GIS-gebruikende organisaties of organisaties die hun bedrijfsprocessen met Geo-Informatie willen verrijken.

Al een aantal jaren is de trend van samenwerkende kennsigebieden zichtbaar. Inmiddels is dit in beleid ingebed.
De meerwaarde van slimme technische oplossingen worden ook steeds structureler in een organisatorisch kader gezet. De benodigde infrastructuur, gebaseerd op een ICT-toekomstvisie, krijgt een steeds belangrijker rol.

Belangrijk aspect is de inbedding van de kennis in noodzakelijke procedures, voor intern en extern. Te denken valt aan risico-analyse, testprotocollen, helpdesk, gebruikersondersteuning, OTAP-straten en een professionele hostingomgeving.

Nieuwland wil haar klanten “ontzorgen” door gespecialiseerde kennis onder handbereik te brengen. Het uitzoeken van nieuwe technieken en toepassingen, met accent op bruikbaarheid, blijft onze grote uitdaging.

Onafhankelijkheid, een gedegen theoretische ondergrond en een voldoende kritische blik op alles wat wordt aangeboden, onderscheid onze professionele organisatie van overige aanbieders.

Nieuwland is klaar om samen met  klanten te werken aan een betere toekomst.