Waterschapsdata

Waterschappen beheren grote complexe gebieden. De inzet van geo-informatica ondersteunt dit beheer op een efficiënte en effectieve manier. Maar dan moet de kwaliteit van de geo-data wel in orde zijn, anders heeft dat voor uw organisatie stevige gevolgen.

 

Het belang van goede data

Als metadata onbekend zijn, data wisselende kwaliteit heeft, als gegevens verouderd zijn of ontbreken, leidt dat tot verkeerd beheer. Met als mogelijk gevolg hogere kosten, foutieve beleidsbeslissingen en aansprakelijkheid. De data van de waterschappen spelen in het krachtenveld van de maatschappij een grote rol. Zo zal bij ruimtelijke planvorming in de toekomst meer rekening gehouden moeten gaan worden met de beheerstaken van de waterschappen. Maar ook ten behoeve van veiligheid ten tijde van calamiteiten, zullen aan de data van de waterschappen hoge eisen gesteld worden.

 

water kunstwerk

 

Uitwisselbaarheid

Het gestandaardiseerd opslaan van basisgegevens is voorwaarde voor toetsing en uitwisselbaarheid van gegevens. Actualisatie van een beheerregister en legger, bepalen van de stromingsrichting van primair water, het schematiseren van het (water-)systeem, verwerken van statuswijzigingen in de legger, corrigeren van beschermingszones in de legger, bepalen van locaties van dwarsprofielen; zomaar een greep uit de verbeterslagen waar veel waterschappen mee te maken hebben.

 

informatie button