GeoSafe

bereikbaarheidskaarten

 

Geo-informatie speelt een steeds grotere rol in het veiligheidsdenken. Nieuwland heeft voor verschillende brandweerkorpsen diensten verleend in alle fasen van het proces. Ook uw regio en uw korps krijgt in de komende jaren in toenemende mate te maken met geografische informatievoorziening. Bereid u hierop voor, doe meer met geo-informatie. Doe kennis op in onze workshops!

 

Maak uw bereikbaarheidkaarten gereed voor de DBK-server en gebruik in LCMS of ander crisismanagement systeem. En leer werken met geo-informatie. Lees meer.

 

gratis CCS

De producten van Nieuwland faciliteren de diverse onderdelen in de commandoketen. Het netcentrische werken met uitwisselbaarheid vanuit open standaarden staat voorop:
Nieuwland volgt de geo-standaarden van de sector (IMOOV en IMDBK van Geonovum).

 

De goede inzetbaarheid in de praktijk en de bewezen stabiliteit zorgen voor een hoge betrouwbaarheid. De schaalbaarheid van de systemen maakt dat iedere organisatie kan kiezen voor een afgestemd systeem.

 

brandweer incident rijksweg

 

Nieuwland is voorstander van het gebruik van Open Source componenten en sluit eveneens aan bij de wens vanuit de overheid om conform open standaarden te werken. De eenvoudige licentiestructuur en de lage aanschafprijs in vergelijking met andere systemen (Total cost of ownership), dragen bij aan de voorgenomen kostenreductie binnen de OOV sector voor de komende jaren.

De systemen zijn flexibel van opzet. De suite van producten laat zich eenvoudig uitbreiden.

 

De oplossingen voor Incident- en Geodatamanagement:

 

GeoSafetrademark | CCS          brandweerman met ipad                                                        
Command & Control System zorgt voor altijd en direct beschikking over de juiste geografische informatie in meldkamer en voertuig

GeoSafe | xReport
Dynamische Sitrap voor registratie en verslaglegging van gebeurtenissen bij multidisciplinaire inzet

GeoSafe | Publisher
Informatie presenteren op de kaart; beschikbaar stellen van verschillende geografische informatielagen

GeoSafe | Evaluate
CCS Evaluatie tool is een snel, betrouwbaar evaluatie- & analyseinstrument

 

 

De producten en diensten van Nieuwland zijn op de verschillende fasen gericht:

 

 

Preparatie

Het werken met geo-informatie vergt inzicht en vaardigheden. Met onze opleiding Coördinatie Geo-informatie bereidt u zich uitstekend voor op uw werkzaamheden.

Met het opbouwen van kaarten brengt u exact in beeld wat u op een locatie te wachten staat. Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van:

- Natuurbrand-risicokaarten
- Bereikbaarheidskaarten

 

Ten tijde van een incident moet u kunnen beschikken over alle relevante omgevingsinformatie. Hiervoor worden geo-data op een DBK-dataserver opgeslagen. Nieuwland kan deze DBK-server voor u inrichten. Wij doen dit in samenwerking met onze partner Pagelink.

 

Repressie

Bij incidentbeheer moeten de hulpverleningsdiensten werken onder grote tijdsdruk. Een Command & Control System zorgt voor een effectieve aansturing van de afhandeling.  

GeoSafe | CCS is een systeeem tegen een verrassend laag kostenplaatje (total cost of ownership).


- CCS-M voor de plotterfunctionaliteit in de CoPI
- CCS-X voor loggerfunctionaliteit in de CoPI of in het AC


Analyse en evaluatie

Na de afhandeling van het incident wilt u kunnen terugkijken op de gebeurtenissen om lering te kunnen trekken voor een volgende keer.

GeoSafe | xReport
is een dynamische Sitrap; registratie en verslaglegging van gebeurtenissen bij multidisciplinaire inzet

 

GeoSafe | Evaluate

De CCS Evaluatie tool kunt u gebruiken ten behoeve van het bekijken van de plotter- en loggergegevens uit CCS-M en CCS-X.

 

command & control system

 

GeoSafe | Publisher is bestemd voor het presenteren van alle geografische gegevens (natuurbrand-risicokaarten, DBK-data, inci-dentdata etc.). De toepassing Publisher kunt u in alle fasen gebruiken voor het tonen van kaarten en relevante geo-informatie.

 

Voor meer informatie: bel met Emil Roes, 0317 421711

 

Lees meer: Kaartgebruik in OOV-sector

Gratis proefperiode GeoSafe CCS

informatie button