Full-service trajecten van ontwikkeling tot beheer en onderhoud

Nieuwland ontwerpt en bouwt al meer dan 15 jaar Geo-applicaties. Door onze ruime ervaring met diverse ontwikkelplatforms, kunnen we onze klanten onafhankelijk adviseren. Onze expertise loopt van ontwerp tot beheer en onderhoud.

Tot onze klanten behoren zowel rijksoverheden als Rijkswaterstaat, LNV, DLG en VROM, maar ook provincies, waterschappen en ingenieursbureaus. We werken zelfstandig maar ook in samenwerkingsverband (DGMR, Grontmij, MxSystems).

U vindt in ons portfolio voorbeelden hiervan terug.

Data bij de bron: uitwisseling

Geodata worden meer en meer direct af genomen van de databeheerder. Daarvoor beschikken we over  kennis van (openGIS) uitwisselings standaarden en Service Oriented Architecture.

Zoals data vanuit de bron wordt aangeboden, zullen ook de toepassingen centraal aangeboden gaan worden.

 


Voor Web 2.0 zien we vele toepassingen; onder meer het gebruik van webservices binnen GIS desktop applicaties. Het kan daarbij gaan om data webservices, maar ook functionaliteit (bijvoorbeeld adress locators).

Breed werkveld

Voor onze werkzaamheden maken we gebruik van verschillende kennisgebieden:

  • Ontwerpmethodieken, ontwikkelmethodieken en ontwikkelprocessen (zoals objectgeorienteerd programmeren, UML, DSDM, RAD, Extreme programming)
  • Desktoptoepassingen Geo-informatie (bijvoorbeeld ArcGIS desktop, MapInfo of Smallworld,GRASS of uDig)
  • Ontwikkelomgevingen en programmeertalen (Microsoft Visual Studio, Eclipse en de talen VB.NET, C#.NET, Java)
  • Relatie met overige producten (ArcGIS server)
  • Bibliotheken (ArcObjects, OGR, Shapelib).
  • Objectbiblioteken zoals Tatukgis, MapObjects, Java Topology Suite, OGR,Geotools, ArcGIS server en ArcGIS FM/UT
  • Geo-databases als SQL,  PL/SQL, T-SQL, Oracle Spatial, Postgis