Geo-Databases & Systeemintegratie


Een trend in het gebruik van ruimtelijke gegevens in het afgelopen decennium, is de verschuiving van de opslag en beheer van data in Geo-Databases; data wordt niet meer in applicatie-afhankelijk formaat opgeslagen. Hiervoor zijn steeds meer RDBMS-systemen, zowel commerciële als Open-Source, de afgelopen jaren uitgebreid met een ruimtelijke component.

Nieuwland heeft als systeemintegrator en kennisorganisatie Geo-Informatie vanaf het eerste moment deze ontwikkeling opgepakt. Wij kunnen bogen op een brede ervaring op het gebied van beheer en ontsluiting van Geo-Database.

De geïntegreerde opslag van alfanumerieke gegevens en ruimtelijke gegevens geeft veel voordelen ten opzichte van de gescheiden opslag. Bij gescheiden opslag worden ruimtelijke gegevens vaak in een 'proprietary' formaat opgeslagen.
Geïntegreerde opslag waarborgt een grotere mate van data-integriteit en biedt de mogelijkheid tot een strikte scheiding van gegevens en applicatie.

illustratie database modelAndere voordelen in het beheer van ruimtelijke gegevens komen voort uit RDBMS-eigen functionaliteit: zoals 'multi-user' toegang en autorisatie, referentiële integriteit, beheer en verwerking van grote hoeveelheden (dynamische) data, beveiliging e.a.

Op het gebied van ontsluiting garandeert een geïntegreerde opslag een grote flexibiliteit in de vorm en mate van gegevensbenadering.

Met 'stored-procedures' wordt de gegevensbewerking afgestemd op specifieke gebruikers vragen.

Door (Geo)-gegevens centraal en geïntegreerd op te slaan kunnen bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd en gestroomlijnd. Het gebruik van een spatial database hoort te voldoen aan de specificaties van het OpenGIS Consortium. Hiermee sluit de Geo-Database aan bij de huidige standaard voor opslag en bevraging van ruimtelijke gegevens. Daarmee wordt ook de afhankelijkheid van softwareleveranciers geminimaliseerd.

Toekomstige ontwikkelingen

Integratie van (geo)-databases, en ontsluiting hiervan door middel van webservices, WFS en WMS, zal in de toekomst alleen maar toenemen. Parallel zal ook het aantal gebruikers dat deze databronnen via intra/internet benaderd, talrijker worden. Dankzij ontwikkelingen als Google-Earth en Google-Maps zullen steeds meer 'gewone' internetgebruikers functionaliteit gaan vragen en gebruiken die voorheen aan GIS-medewerkers was voorbehouden. Dit leidt tot een steeds complexere vraagstelling. De Interfaces op de Geo-databases zullen dan flexibeler worden in de vraag en antwoord verwerking.

Nieuwland heeft veel ervaring in het integreren van diverse systemen in data-warehouses, en het ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens met behulp van intra/internet. Met onze kennisorganisatie volgen we niet alleen de meest recente ontwikkelingen, maar ambiëren we ook een leidende rol. Kenmerkend is dat we technisch innovatieve projecten zonder schroom willen aangaan.