IRIS (Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem)

Het Waterschapshuis in Amersfoort heeft met Nieuwland Geo-Informatie uit Wageningen een distributieovereenkomst afgesloten voor alle IRIS-modules.


IRIS, het gemeenschappelijke Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem van de waterschappen, is een krachtig instrument voor waterbeheerders waarmee administratieve en ruimtelijke gegevens worden beheerd. Zowel voor leggers en beheerregisters als voor de taken vergunningverlening, handhaving en beheer & onderhoud.


IRIS biedt brede functionaliteit voor waterkwantiteits en -kwaliteitsbeheer en waterkeringbeheer.  Veel processen van het waterschap kunnen met IRIS-software worden ondersteund. Integraal gegevensbeheer voor integraal waterbeheer staat hierbij centraal. logo iris


IRIS bestaat uit:
IRIS Basis, IRIS Watis, IRIS Keringen, IRIS Rioken, IRIS KIM, IRIS OWA, IRIS Metingen, IRIS VenH, IRIS ZIS, IRIS BWK, IRIS ERGO, IRIS LIS, IRIS Baggeren.

 

Distributieovereenkomst

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de natte sector.


Nieuwland Geo-Informatie verzorgt als onderdeel van ARCO al enkele jaren de servicedesk van IRIS. Daarnaast geeft Nieuwland IRIS-opleidingen, heeft het IRIS bij diverse waterschappen geïnstalleerd en ontwikkelt mobiele en WebGIS-toepassingen rondom IRIS.


Het toepassen van geo-informatie is voor overheid en bedrijfsleven in toenemende mate van belang bij het efficiënt inrichten van hun werkprocessen. Nieuwland Geo-Informatie heeft als doel overheden en bedrijfsleven te ondersteunen in het werken met geo-informatie.


Nieuwland Geo-Informatie heeft gekwalificeerde medewerkers in dienst die de werking van de IRIS-modules uiteen kunnen zetten en kunnen demonstreren. Door de kennis van en ervaring met IRIS verzorgt Nieuwland Geo-Informatie de implementatie van de IRIS-modules.


In de afgesloten overeenkomst zijn over de distributie formele afspraken gemaakt met het Waterschapshuis.

 

screenshot IRIS

 

Diensten voor IRIS

Nieuwland heeft voor IRIS een pakket van diensten opgesteld:

 

- Quickscan ten aan zien van IRIS implementatie

- Functionaliteitsonderzoek IRIS modules

- Leveren van alle IRIS modules

- Begeleiding van het implementatietraject

- Opleidingen (GIS en IRIS)

- Virtuele omgevingen opzetten voor het testen en uitvoeren van data conversie
  en nieuwe releases

- WebGIS Publisher: waterschapskaarten op het intra- en internet (koppeling met IRIS)

- Mobiel GIS (koppeling met IRIS)

- Detacheringen van projectleider, applicatiebeheerder, conversie medewerker, ed.

- Ondersteuning bij Data op Orde -projecten

- Servicedesk:
            o beantwoorden gebruikersvragen over de functionaliteit
            o opnemen onderhoud- & beheeraspecten
            o  coördinatie gebruikersgroep

informatie button