Het implementeren van IRIS: een stevige inspanning

Dit jaar stappen veel waterschappen definitief over naar IRIS. Het kan ook zijn dat u nieuwe IRIS-modules in gebruik gaat nemen. Dit soort transities betekenen grote veranderingen voor de organisatie en de medewerkers. Daarnaast moet gedurende het hele transitietraject het behoud en de toegankelijkheid van de reeds opgebouwde GIS en bijbehorende objectgegevens gegarandeerd zijn.

De implementatie van IRIS, of van een nieuwe IRIS-module, is daarom geen eenvoudige zaak. U heeft te maken met aspecten op technisch, organisatorisch, temporeel en personele vlak, en al deze aspecten moeten in balans met elkaar geoptimaliseerd worden om tot een succesvolle implementatie te komen. Met alleen een software installatie, een upgrade van de gegevens, en een opleiding van de medewerkers ben je er nog niet.

 

screenshot IRIS waterschapsapplicatie

 

Nieuwland Geo-Informatie en MX.Systems zijn, als partner binnen Arco, sinds 2007 verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van IRIS en hebben daardoor diepgaande kennis van het systeem en de mogelijkheden. Daarnaast zijn onze medewerkers door jarenlange ervaring uitstekend op de hoogte van de inhoudelijke werkprocessen bij waterschappen, en weten wat er op de werkvloer speelt. Dit alles maken Nieuwland en MX.Systems bij uitstek geschikt om u te ondersteunen bij de implementatie van IRIS.

Nieuwland en MX.Systems kunnen u zeer specifiek op onderdelen adviseren. Wij kunnen ook voor u de volledige implementatie uitvoeren. Onze specialisten leveren maatwerk advies of technische ondersteuning in de uitvoering. Tevens hebben we medewerkers om tijdelijke capaciteitstekorten te overbruggen en geven we opleidingen voor IRIS-modules voor zowel gebruikers als beheerders. We bieden zelfs virtuele on-line IRIS-omgevingen aan waarmee uw medewerkers alvast hands-on ervaring kunnen opdoen met de nieuwe mogelijkheden, of waarin u de datamigratie kunt testen. 

Voor wat betreft de aanschaf van IRIS en modules heeft Nieuwland begin 2010 een distributie overeenkomst afgesloten met Het Waterschapshuis voor de levering van alle IRIS-modules.

Nieuwland en MX.Systems hebben een informatiedocument opgesteld voor een gerichte aanpak. U kunt een gratis exemplaar ontvangen. Bel hiervoor Sjaak Dieleman op 0317 421711.

informatie button