Waterkeringen; het stroomt binnen…

De geodata na de waterkeringinspectie stromen binnen. Waterkeringbeheerders dragen er zorg voor dat al die data op de juiste manier in de daartoe geëigende systemen wordt opgeslagen, beschikbaar gesteld en geanalyseerd. Waterkeringbeheerders hebben ook te maken met toekomstige toetsrondes van hun primaire en regionale keringen en met het opstellen van de legger. Dat gaat gepaard met grote hoeveelheden geodata. Deze gegevens moeten goed georganiseerd worden. Nieuwland helpt de beheerder daarbij.

 

waterkering

 

Nieuwland en Waterbeheer

Het maken van waterkeringen- en waterlopenleggers is enorm arbeidsintensief. Een berg werk dat u graag efficiënt uitgevoerd wil zien. Gelukkig zijn we daar ervaren in.


Wat kunnen wij voor u betekenen?


- Ervaren GIS-medewerkers inzetten om toetsingen uit te voeren en leggers te maken (detachering)
- Ervaren projectleiders leveren op het gebied van data op orde
- Ervaren projectleiders leveren op het gebied van beheerinstrumenten waterkeringen
- Onderzoek uitvoeren op welke wijze legger- en toetsingsmethodieken te koppelen om efficiencywinst te behalen
- Het opzetten van (web)applicaties om geodata gebruiksvriendelijk te presenteren (WebGIS Publisher)
- Opleidingen verzorgen voor bijvoorbeeld INTWIS-keringen en IRIS

Lees meer.

informatie button