Introductie

 

WebGIS Publisher (WGP) is een web-based beheer applicatie die gebruikt wordt voor het ontsluiten van webservices op het intra- en/of internet (zie figuur 1).

 

uitleg WebGIS Publisher

Figuur 1: WGP-Beheer                                                           Vergroot

Naast een beheer omgeving bevat WGP ook een uitgebreide Viewer met de meest voor de hand liggende functionaliteit als zoom, pan, indentify (zie figuur 2).

 

 

WebGIS Publisher als uitgebreide viewer voor de Geovoorziening.

De Geo-voorziening biedt, als alle waterschappen in de loop van 2011 hun datasets hebben gepubliceerd, landsdekkende beelden van waterschapsgrenzen, waterlopen, kunstwerken, keringen en andere voor de waterschappen relevante kaarten. Alle kaarten zijn als webservice beschikbaar (uit het Geo-loket (http://maps.waterschapservices.nl/)) en kunnen door de meeste, gangbare GIS pakketten en GIS Viewers gelezen worden.

uitleg themakaart
Figuur 2: WGP-Viewer                                                             Vergroot

 

Eén van deze viewers is ingebouwd in WebGIS Publisher (figuur 2). WGP-Beheer kan zeer eenvoudig de services vanuit de Geo-voorziening ontsluiten via interactieve themakaarten. Daarna kan WGP-Viewer (OpenLayers) gebruikt worden om binnen de meest gangbare internet browsers deze themakaarten te tonen, informatie op te vragen, te zoeken naar objecten, downloaden van wfs services, metadata service opvragen (uit bijv. Geo-register van de waterschappen (http://catalog.waterschapservices.nl/srv/nl/main.home)) en printen.

Eén van de extra functionaliteiten van WGP is dat standaard een aantal achtergrond kaarten als wms (of tms = tile map service) service meegeleverd worden (OSM, Google) en al dan niet tegen extra kosten (luchtfoto service). Een andere veel gebruikte functionaliteit is de zgn. export naar widget. Hiermee ontstaat een script / i-frame die in het cms (mode: html) gekopieerd kan worden en daarmee een interactieve kaart integreert in de webpagina.

Daarnaast biedt WGP-Beheer de mogelijkheid om zelf externe Geo-tools te maken voor bijv. het opvragen van Google streetview, creëren van een meldingen formulier, etc. Tenslotte biedt WGP 2.0 (en hoger) de mogelijkheid om kaartlagen (punt) te ontsluiten en te configureren als Layar service.

 

Uitleg themakaarten Geovoorziening Waterschappen

 

Kaart openen

De kaart kan geopend worden in verschillende Browsers (IE, FireFox, Chrome, Safari, …).

 

Gebruik Knoppenbalk

De knoppenbalk biedt een aantal knoppen voor kaartnavigatie en help. Wanneer u met de muis over de beschikbare knoppen beweegt wordt via een tooltip aangegeven waar de knop voor gebruikt kan worden. Deze knoppenbalk is configureerbaar en zal wellicht wel eens anders van samenstelling zijn naar gelang behoefte.

In de themakaart waarin Googlemaps als achtergrond wordt gebruikt, zit er een extra knop GoogleStreet View. Door deze te activeren en op een lokatie te klikken opent in een nieuw venster de streetview op die lokatie.


Naast kaartnavigatie via de beschikbare knoppen in de knoppenbalk kan ook de +, - en pijltjes gebruikt worden in het blauwe vakje links boven in de kaart.


Overzichtskaart

Rechts onderin de kaart is via de pijl een overzichtkaart te openen en te sluiten met het kruisje.

Lagen selectie

Standaard staat in de Table of Content de Lagen selectie tab open. Hierin worden alle beschikbare kaarten getoond. Individuele kaartlagen, of groepen, kunnen aan (vinkje) of uit (leeg vakje) gezet worden. Deze opzet van lagen en de betreffende groepen worden in WGP-Beheer geconfigureerd.

Kaartlagen die schaalafhankelijk zijn geconfigureerd in WGP-Beheer, zijn grijs. Bij verder inzoomen worden ze zwart. Kaartservices die schaalafhankelijk worden geserveerd zijn zwart maar zullen pas vanaf het betreffende schaal nivo getoond worden (Top10NL van PDOK is daar een voorbeeld van).

Bij rechter muisklik op een kaartlaag (niet de groep) is via een context menu aanvullende informatie of instellingen mogelijk. Functionaliteit die niet beschikbaar is wordt grijs weergegeven. Bij Voorgrond lagen kunnen meerdere kaartlagen aan/uit staan. Bij Achtergrond lagen kan er maar één actief zijn.


Zoeken

Zoekfunctionaliteit wordt geconfigureerd in WGP-Beheer. De kaart met Googlemaps als achtergrond kaart is een voorbeeld waarop gezocht kan worden op adres. Op termijn kan deze zoekfunctionaliteit worden uitgebreid door te zoeken op objecten in de kaartservice. Daarvoor moet er eerst voldoende attribuutinformatie aanwezig zijn en de ICT infrastructuur daarop zijn ingericht door de databases bevraagbaar te laten zijn van ‘buiten af’.


Legenda

De legenda toont van alle actieve voorgrond kaartlagen in de Table of Content de legenda.

Verdere kaart informatie

Rechts onderin de kaart (in de onderste balk van het venster) wordt de muispositie en de schaal getoond.

  


Voor meer informatie over WebGIS Publisher kunt u contact opnemen met Sjaak Dieleman (dieleman@nieuwland.nl).