Webcommunicatie en nieuwe media


Internet is veruit het belangrijkste medium voor overdracht van informatie geworden.

Maar afhankelijk van doel en de doelgroep kunnen ook andere (digitale) middelen worden ingezet. Samen met de opdrachtgever maken we een keuze uit de in te zetten communicatie middelen.

Zo kunt u bij ons terecht voor:

  • websites met een Content Management Systeem
  • DVD / CD-rom producties
  • screencams
  • video's
  • visualisaties
  • fotografie


In de afgelopen jaren heeft Nieuwland Media verschillende producten opgeleverd;
- voor het Bosschap een video over Veilig Werken,
- voor Stichting Erkend Groen een uitgebreide cd-rom over erkenningsregelingen Duurzaam Bosbeheer,
- voor een Onderwijsstichting ondersteunende praktijkvideo's bij lesmateriaal
- en voor verschillende Europese projecten van het Sociaal Fonds video over disseminatie van projectresultaten.

Ook hebben we een groot aantal websites ontwikkeld: