Publicaties en persmomenten

 

Regelmatig publiceert Nieuwland over interessante ontwikkelingen rondom geo-informatie of worden er artikelen geschreven over toepassingen die door Nieuwland gemaakt zijn. Hieronder een greep uit de publicaties.

 

Geo-App

De App op de smartphone kent vele vormen. Met een kaart en de mogelijkheid om gegevens op te vragen, te wijzigen en in te voeren, heb je meteen een werktool in je binnenzak!

 

thumb van publicatie geo-app  Geo-app wordt volwassen; publicatie in GIS magazine 5 2012

publicatie artikel geo - app  App helpt bij muskusrattenbestrijding; publicatie in tijdschrift Het Waterschap

 

Erfgoed Geo-wiki

Wiki is een kennissysteem. Wanneer je dat uitbreidt met een geo-component kennissysteem voor locaties en gebieden. En als je daar Augmented Reality aan toevoegd heb je meteen een location based service.

 

VI-Matrix december 2010  publicatie erfgoed geowiki

 

Geo-obliek

Luchtfotografie waarmee je vanuit verschillende hoeken een locatie kunt bekijken: een meervoudige bird's eye view.

 

GIS-magazine 2010 no 3  artikel geoobliek

 

 

Wintermanagement

Een koude winter met veel sneeuw en gladde wegen stelt hoge eisen aan Wintermanagement.

 

VI-matrix 2010 1  artikel wintermanagement

VI-matrix 2010 1 /2

 

Wikipedia en gebiedskennis

Geo-wiki: een interessante mogelijheid om gebiedskennis te vergaren die gemakkelijk is te ontsluiten. Geen rapporten meer die in een la verdwijnen. Sluit de kennis niet op maar laat andere er hun eigen kennis aan toe voegen met het wikipedia concept.

 

GIS-magazine 2010 no 1 artikel geowiki

 

 

Overzicht in tijde van crisis

Koniginnedag in 2009 werd ontsierd door een dramatische gebeurtenis. Met een auto reed iemand recht door het publiek achter de dranghekken langs de route. Plaats des onheil: de naald in Apeldoorn. Met het Comand & Control System hielden de hulpverleningsdiensten overzicht bij de afhandeling van het incident.

 

VI-Matrix september 2009  artikel apeldoorn ccs

Melding! 7 september 2009: Netcentrisch werken

 

Silence: een berekende kijk op geluid

Silence is een standaard rekentool voor Rijkswaterstaat. Het instrument wordt ingezet bij het uitvoeren van verkennende studies voor Milieu Effect Rapportages, beleidsvoorbereidende studies, Beleid Effect Rapportages, Wegbeheersplannen en maatregelenstudies. (zie ook Silence)

 

GIS-Magazine 2009 no 3  silence thumbnail artikel

 

 

Hoogwatercheck en Maaikalender: toepassingen voor de waterschappen

Ook waterschappen willen de communicatie met de burgers vergemakkelijken door toepassingen op internet van een kaart te voorzien. In dit artikel schrijft Johan Bode over de beweegredenen van het waterschap Peel en Maasvallei.

 

VI-Matrix oktober 2009  artikel peel maasvallei

VI-matrix oktober 2009 /2

 

 

Gebiedsontwikkeling ingewikkeld?

Om beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst van een gebied moeten vele belangen worden afgewogen. Simlandscape en Map-IT zijn ondersteunende middelen die helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de beperkingen van een gebied.

 

DURP december 2009  artikel over simlandscape gebiedsontwikkeling

ROmagazine oktober 2009  artikel over gebiedsontwikkeling en waterschap

 

 

Boer zoekt grond

Een toepassing gemaakt voor STIVAS in Noord-Holland in samenwerking met het kadaster. De site biedt mogelijkheden om agrarische kavels aan te bieden of te vragen.

 

STIVAS Magazine  artikel boer zoekt grond