De juiste kaartinformatie direct beschikbaar.

Voor een bevelvoerder in een voertuig is het uitermate belangrijk dat hij beschikt over de juiste informatie van de locatie van een incident. DBK Dataserver heeft als doel in een regio één centrale databaseserver op te zetten die alle data bevat over locaties ten behoeve van een betrouwbare situatieschets.

 

aanvalsplan brandweer


GeoSafe | DBK dataserver

In het proof of concept van de DBK Dataserver moeten regionale dataservers ervoor zorgen dat er uiteindelijk landsdekkend gegevens uitgewisseld kunnen gaan worden.

Een uniforme opzet van het DBK Data-server concept heeft als doel dat regio’s:

  • Dagelijks data uit de landelijke voorzieningen, zoals BAG, BRO, VEWIN, etc. kunnen synchroniseren;
  • Tijdens incidenten de meest recente informatie opvragen bij landelijke voorzieningen en andere data-verstrekkers;
  • Onderling data kunnen uitwisselen, ten behoeve van ondersteuning bij interregionale incidenten.

 


Uitwisseling & Samenwerking

Openheid van en tussen de servers staat centraal om de OOV-sector te kunnen voorzien van een operationele en betrouwbare DBK Dataserver. Hiermee kunnen de hulpverleningsdiensten hun taken nog sneller, beter en veiliger uitvoeren.

brandkraan op kaartVanuit de gemeenschappelijke Meldkamer komt bij de brandweer de melding van een incident in een gebouw binnen. Op basis van de door de meldkamer doorgegeven informatie voert de bevelvoerder aanvullende gegevens in zijn mobiele incidentbeheer applicatie in. Tijdens het aanrijden vraagt hij van het object de Digitale Bereikbaarheidskaart op. In zijn scherm verschijnt de bereikbaarheidskaart
van het gebouw met daarop de diverse locaties van de hoofd- en neveningangen,
de sleutelkluis, hekwerken, etc.
Al tijdens het aanrijden bespreekt hij met zijn manschappen de situatie ter plaatse om zo bij iedereen een goede situational awareness te krijgen.

informatie button