GeoSafe | Publisher: In enkele stappen uw kaart online.

Informatie op een kaart bekijken en aan anderen presenteren: Het is vaak een grote stap. Welke bron u ook wilt gebruiken, GeoSafe | Publisher maakt het u eenvoudig.

 

 

 

Voorbeeld van een kaartviewer binnen een webpagina:


Berekende geluidsbelasting van panden in de Regio Rijnmond.

Onder het tabblad 'kaarten' kunnen kaartlagen aan/uit worden gezet.
De legenda past zich automatisch aan.

 

 

Lees meer: Kaartgebruik in OOV-sector

 

Geo-informatie op het web

Overheden investeren al jaren in hun (geografische) data en moeten hun gegevens voor anderen toegankelijk maken. GeoSafeAssist | Publisher is een uitstekende tool voor publicatie op internet en intranet. Maar ook voor uitwisseling van data met derden via webservices. Met GeoSafeAssist | Publisher bent u op de toekomst voorbereid.


GeoSafe | Publisher

Publisher is een volledige webbased applicatie die organisaties de gelegenheid biedt om met een beheermodule (GSA P-Admin), zelf hun geo-portaal in eigen huisstijl in te richten en te beheren. Er is een ruime keuze aan databronnen die via Publisher ontsloten kunnen worden.  Publisher is gebouwd met Open Source software componenten.

 

kaart waterlopen

 

Website kaartpublisher

Op internet zoeken mensen vaak naar informatie op onderwerp. Ze komen vervolgens op een webpagina van uw site terecht. Een bijbehorend interactief kaartje op die pagina (geplaatst via de widget van Publisher) heeft grote meerwaarde. In combinatie met een adres of postcode zoekingang, komt een bezoeker nog gemakkelijker op de gezochte locatie uit. De widget bied verder vergelijkbare functionaliteit als de internetviewer.

Met de beheermodule van Publisher zet een beheerder eenvoudig een dergelijke themakaartje op een website, in een cms of wiki.
De beheerder kan zelf een gewenste kaartondergrond kiezen
(google.maps / Bing Maps / Yahoo / eigen kaartmateriaal).

 

Beheermodule

De admin module van GeoSafe | Publisher biedt de mogelijkheid tot:

 

◊ Het inrichten van themakaarten:

  - laden van kaartlagen en kaartondergrond
  - bepalen van de functionaliteit voor de eindgebruiker

◊ Creeren van wms en wfs services

◊ Het aanmaken van de zoekwizards (in Google Search, in uw eigen kaart en database)

◊ Het toekennen van rechten aan gebruikers groepen en rollen

 

admin beheermodule

 

Full-viewer

GeoSafe | Publisher heeft ook een full-viewer: De viewer kan voor intra- en voor internet gebruikt worden.

Deze full-viewer heeft onder meer de volgende functionaliteit:

◊ Pannen en zoomen
◊ Meten (afstand/opp.)
◊ Legenda
◊ Aan/uit schakelen kaartlagen (doorschijnend)
◊ Teken mogelijkheden (redlining)
◊ Zoekfuctionaliteit (Google Search of op eigen data)
◊ Feature info
◊ Configureerbare Plotmogelijkheden
◊ Metadata opvragen

 

kaart op internet

 

Geo-portaal

Voor een specifieke gebruikersgroep -bijvoorbeeld uw eigen medewerkers of de burger- is het zinvol om alle themakaarten overzichtelijk, in één geoportaal (catalog service)
onder te brengen. Gebruikers kunnen hier gericht in zoeken naar specifieke gegevens.
Publisher biedt de functionaliteit om metadata in de catalog service op te vragen. Daarnaast leveren we bij WebGIS Publisher een tool mee die uw data in een CSW (OGC Catalog service for the web) kan configureren. (met een toolset, legenda en een kaartwindow).

 

kaarten animatie


De kaartserver en Uitwisseling:

U zult in de toekomst steeds vaker gegevens gaan uitwisselen met andere organisaties. Publisher ondersteunt OGC WMS/WFS kaartservers die
dit mogelijk maken (MapServer, Degree, Geo-Server, ArcGIS Server).
Daarnaast kunnen afwijkende kaartservers met eigen functionaliteit zoals Smallworld Internet Application Server (SIAS) toegevoegd worden door middel van de Geo-Connector.


Tekenstijlen en WGP-Export

Om het beheer van de presentatie zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen tekenstijlen ingesteld worden in uw eigen GIS omgeving (ArcMap).
Een export naar een stylesheet (SLD) zorgt voor de gewenste en kartografisch correcte presentatie in uw website of geo-portaal. Deze is uitgerust met een voorziening voor metadata, opgezet volgens de Inspire richtlijnen.

Spatial Data

Publisher ondersteunt verschillende ruimtelijke databronnen zoals Oracle Spatial (IRIS), PostGIS, shapefiles en Jpeg/Tiff en natuurlijk externe wms en wfs services.


Kenmerken GeoSafe | Publisher

 • Eenvoudig configureerbaar
 • Maakt het combineren en presenteren geobestanden op inter-/intranet zeer eenvoudig
 • Gebruik van Open Source componenten en Open GIS (OGC compliant) Standaarden
 •  Publisher is te gebruiken als WMS/WFS-server voor uitwisseling met derden (webservices)
 • De mogelijkheid om voor herkenbare, Google.maps ‘look and feel’ te kiezen (of Bing / Yahoo / Open Street Maps)
 • Ontsluiting van vele verschillende (kaart-) databronnen
 • Metadata voorziening
 • Uitgebreid configureerbaar – inrichting plot, weergave feature info, type zoekfunctie
 • Flexibel en uitbreidbaar (modulaire opzet)
 • Kosten onafhankelijk van gebruikersaantal
 • Bruikbaar op PDA / tablet PC
 • Google, Bing, Yahoo kaartondergronden


GeoSafeAssist | Publisher proberen?

Bel voor meer informatie of maak een afspraak voor een demonstratie met Emil Roes 0317 421711

informatie button