GeoSafe | CCS: Command & Control met een kaart

Overzicht kwijt? Niet als je goed bent voorbereid.
Met de preparatie in CCS weet je naar welke locatie je toe moet. Je kunt zien waar alle voertuigen zijn en je stuurt de verdere afhandeling aan. Real time procesondersteuning met behulp van een kaart.

 

kaart brandweer

 

 

Incidentbestrijding

Bij rampenbestrijding en grootschalig optreden zijn meerdere partijen betrokken. Alleen door goede informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de partijen, kan een incident succesvol wor-den afgehandeld. Voor de coördinatie van de hulpverlening bij een ramp speelt informatie een cruciale rol: Een kaartbeeld helpt alle partijen bij het verkrijgen van een overzicht van de situatie en inzicht in de uit te voeren acties. De actuele informatie moet snel in het kaartbeeld kunnen worden verwerkt en gecommuniceerd met anderen. Vervolg-acties kunnen dan worden ingezet.

Berichtenverkeer vindt plaats en situatie rapportages worden opgesteld; doordat deelnemende partijen hun werkzaamhe-den uitvoeren, veranderen deze situaties per minuut: Een actueel kaartbeeld pre-senteert de situatieschets van de locatie waardoor een deel van de communicatie overbodig wordt. Hiermee worden com-municatie systemen als C2000 ontlast.


Netcentrisch werken

In de centrale commandoruimte wordt op grote beeld- en projectieschermen het actuele beeld van de desktop applicatie weergegeven (common operational pictu-re) waaruit gelijktijdig ook de context van het incident (situational awareness) blijkt.

 

GeoSafe | CCS
Het Command & Control System is een systeem dat bij inzet zorgt voor een actueel kaartbeeld en ondersteuning in de communicatie. Hiervoor maakt het systeem gebruik van verschillende on-derdelen. In een (kaart-) applicatie kunnen gebruikers informatie opvragen die vooraf is ingevoerd: tijdens de preparatie zijn kaartondergronden en kaartlagen met thematische gegevens ingebracht. Deze statische gegevens zorgen voor bereik-baarheids- en omgevingsinformatie. Geautoriseerde gebruikers kunnen op de kaart tekenen en dit delen met anderen.

De applicatie zorgt door verbinding met momo’s voor actuele voertuiginformatie. Via een berichtenserver kunnen de inge-logde accounts onderling communiceren. Met de evaluatiemodule kan men terugkijken op de geografische berichtgeving. De loggermodule houdt alle genomen besluiten bij.

 

 

 

Systeem architectuur

Het volledige GeoSafe | CCS systeem bestaat uit een berichtenserver, log-synchronisatietool, een Gateway-server en een aantal aangesloten (mo-biele) CCS-M GIS clients. De CCS-M clients zijn geïnstalleerd op laptops of toughbooks met touchscreen voor flexibiliteit en mobiliteit. Ze worden zowel gebruikt in verschillende soorten brandweervoertuigen als op werkplekken op het kantoor en in de commandoruimtes van de brandweer. Het aantal clients is onbeperkt uit te breiden. Informatie over een incident wordt in de database op de server opgeslagen en uitgelezen ten behoeve van de ver-schillende CCS-M clients.


Data communicatie

CCS-M clients zijn verbonden met de berichtenserver via GPRS met behulp van een momo (of ander merk mobilo-foonmodem combinatie). De data wordt voor het verzenden gecomprimeerd om het systeem ook op netwerken met een geringe capaciteit, zoals C2000, te kunnen laten functioneren. Plaatsbepaling van de positie van het voertuigen en manschappen gebeurt via GPS.

 

 

Functionaliteit GeoSafe | CCS-M 

De CCS-M GIS client, die in de verschil-lende brandweervoertuigen van de be-trokken korpsen is geïnstalleerd, biedt de brandweerlieden onderweg en ter plaatse informatie over onder andere de brandhaarden, mogelijk explosiege-vaar, andere aan het incident gekop-pelde brandweervoertuigen en de ge-plande aanpak van het incident. Tevens bevat het systeem speciale tools voor de aansturing van voertuigen. CCS-M is in te richten met een ruime kaartenbibliotheek (met bijvoorbeeld Top10 vector, GBKN, Falkplan, bereik-baarheidskaarten) die voor verschillende doeleinden ondersteuning bieden. Deze bibliotheek kan worden aangevuld met eigen kaartmateriaal (zogenaamde pre-paratieve data) in meer dan 20 verschil-lende formaten. Naast het uitlezen van informatie, kan de gebruiker ook zelf objecten tekenen en wijzigen. De eigen (GPS) positie is real-time uit te lezen. Uitwisseling ten behoeve van aangepaste routeplanning behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de taken en bevoegd-heden van de gebruikers, kan de gebruikersinterface geconfigureerd worden om zo meer of minder functies beschikbaar te stellen.


Voordelen GeoSafe | CCS

•    Netcentrisch
•    Mobiel, flexibel en stabiel
•    Goede inzetbaarheid blijkt uit de praktijk
•    Praktische tekenfunctie
•    Gegarandeerde uitwisselbaarheid van gegevens
•    Gebruik van Open Source componenten
•    Eenvoudige licentiestructuur (onbeperkt aantal clients)
•    Zeer lage kostprijs in vergelijk met andere systemen (Total cost of ownership)
•    Evaluatie- & loggermodule met sync
•    Chat functie
•    Koppeling Pagelink of ander systeem
•    Eenvoudige installatie op clients en server

Vraag om een vrijblijvende demonstratie en een gratis proefperiode.

Bel 0317 421711 Emil Roes

 

 
Lage kostprijs              Eenvoudig in gebruik              Flexibel en uitbreidbaar           Eenvoudige installatie

 

informatie button