Referenties

Geo-informatie is vaak de basis voor de coordinatie van de hulpverlening. Nieuwland heeft op vele onderdelen ervaring. Hieronder een overzicht.

 

veiligheidsector

 

Applicaties

Incidentbeheer
In opdracht van de Provincie Gelderland is voor de Hulpverleningsdienst Gelder-land Midden (HGM) en Zuid (HGZ) en Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) het project VNet (CCS-I) en CCS-M uitgevoerd. Aansluitend is een kop-peling gemaakt met de TNO module Gasmal en het Sectorenmal. VNOG is mo-menteel gebruiker van CCS-M en ook Hulpverleningsdienst Fryslân (HVDF) gaat vanaf 3de kwartaal 2010 haar voertuigen uitrusten met CCS-M.

Dekkingstool C2000
Ten behoeve van HGM, de Meldkamer Twente en de Politie Brabant Zuidoost is een C2000 dekkingstool voor ESRI ArcGIS en MapInfo gemaakt. Met deze tool kan snel en geautomatiseerd de dekkingsgraad van het C2000 netwerk in kaart worden gebracht.

GeoPortaal
VNOG heeft Nieuwland WebGIS Publisher aangeschaft voor het beschikbaar stellen van allerlei databronnen aan haar klanten (brandweerregio’s) en het eva-lueren van incidenten. Met deze tool kunnen in de toekomst diverse databronnen worden ontsloten. WebGIS Publisher is tevens een viewer voor de data op de DBK dataserver binnen de veiligheidsregio.

DBK Dataserver
In navolging van het NVBR project DBK-Dataserver en in opdracht van HVD Fryslân is Nieuwland met Pagelink begin 2010 gestart met de bouw van een DBK Dataserver. De DBK-Dataserver zal in het najaar van 2010 opgeleverd worden.

Kaartvervaardiging
Nieuwland heeft in de afgelopen jaren een aantal dataprojecten uitgevoerd voor diverse veiligheidsregio’s en hulpverleningsdiensten in het algemeen en brand-weer regio’s in het bijzonder.

 

Kaartvervaardiging


Vervaardigen Risicokaarten
-  Voor HGM en VNOG heeft Nieuwland de “Risicokaart Natuurbranden Veluwe” gemaakt.
-  Ten behoeve van de HVD Twente is een “Risicokaart Natuurbranden Twente en Sallandse Heuvelrug” vervaardigd. Ditzelfde is ook uitgevoerd voor de Brandweerregio IJssel-Vecht (IJsselland) (“Risicokaart Natuurbran-den Noord en West Overijssel”).
-  Voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU, voorheen BRUL) is de “Risicokaart Natuurbranden Utrechtse Heuvelrug” gemaakt.
-  Nieuwland heeft voor de Brandweer Gooi en Vechtstreek een “Risicokaart Natuurbranden Gooi en Vechtstreek” gemaakt. Hierop staat onder andere het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug.

Vervaardigen Atlassen
Voor HGM en VNOG is ook de “Atlas Natuurbrandbestrijding Veluwe” opge-bouwd. Daarnaast heeft HGM Nieuwland gevraagd een aantal kaartenatlassen gemaakt: “Aanvalsplan Betuweroute”, “Bereikbaarheidskaart Betuwerou-te” en “Bufferafstanden Buisleidingen (Aardgastransportleidingen Gas-unie)”.

 

veiligheid en geo

Diversen
-  Voor het “Veluwe initiatief” en het Kadaster heeft Nieuwland de integratie van data verzorgt ten behoeve van de veiligheidssector.
-  Voor HGM is een conversie uitgevoerd van een aanvalsplan in ArcGIS versie (MXD).
-  Voor HGM is het “Decentraal Beheer Natuurbrandkaarten” uitgevoerd.

Onderzoeksprojecten
Nieuwland is een innovatief bedrijf dat diverse onderzoeksprojecten uitvoert.

2010: Inzet onbemande helicopters voor luchtwaarneming
Voor het Ministerie van Economische Zaken voert Nieuwland het project “Integra-tie luchtwaarneming in commandovoeringketen” uit. In dit project wordt onder-zocht hoe de inzet van kleine onbemande helikopters voor waarneming vanuit de lucht kan bijdragen aan de commandovoering gedurende een incident.

2008: Geografische Data Infrastructuur voor rampen bestrijding (GDI4DM)
In het kader van het innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) is het project “Disastermanagement” uitgevoerd. RGI project 239 (Geografische Da-ta Infrastructuur voor rampen bestrijding = Geografical Data Infrastructure for disastermanagement (GDI4DM)) had als doel de ontwikkeling van een Geospatial Data Infrastructure (GDI) op een regionaal niveau voor de ondersteuning van rampenbestrijding. De nadruk lag op generieke diensten, beheer van dynamische informatie en geschikte interfaces voor verschillende gebruikers.

Opleidingen
Nieuwland heeft reeds ervaring met (gespecialiseerde) opleidingen voor personeel in de OOV sector.

Maatwerk opleidingen
Voor de Gemeente Delft en de Brandweer Delft is een maatwerk cursus “ArcGIS Basis/Editen/Cartografie” gemaakt en gegeven.

Diverse leden van het Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek is een Cursus “Arc-GIS/Praktijkcase/Cartografie” gevolgd, welke op maat is gemaakt.

Post HBO Opleiding
Voor beleidsmedewerkers die met geo-informatie aan de slag gaan is de opleiding “Coördinatie GIS” opgezet.
Daarnaast is voor de brandweer een cursus gegeven voor het gebruik van de Nieuwland CCS (-m) applicatie.

Voor meer informatie vrijblijvende demonstraties kunt u contact opnemen met:
Wim Ploeg (accountmanager Veiligheidsregio’s) 

t: 0317-421711 Emil Roes