GeoSafe | xReport

 

Informatie delen, met iedereen, overal, altijd
Tijdens een incident is up-to-date informatievoorziening cruciaal. Vooral tijdens grote incidenten is het belangrijk dat de gegevens die tijdens gesprekken naar voren komen, goed worden opgeslagen.


Incidentlogging


Op detailniveau registreren van alle gebeurtenissen dient meerdere doelen. Loggers en Sitrapschrijvers hebben hierin een belangrijke taak. Alle gesprekken worden vastgelegd in documenten. Deze vormen na afloop een bron van chronologische informatie om incidenten te evalueren.

Echter, ook tijdens een incident is het waardevol deze informatie te delen. Maar dat ontbreekt vaak omdat de diverse personen die deze gegevens invoeren, niet met elkaar in verband staan.

 

incident brandweer politie


Multidisciplinair

Nieuwland heeft in nauw overleg met het werkveld een webbased tool gemaakt:
Geosafe | xReport. Deze maakt het mogelijk dat diverse personen hun gegevens kunnen invoeren en direct kunnen delen met andere gebruikers.

Via xml-berichten worden zowel opmaak als inhoud overgezet naar andere gebruikers; de inhoud is meteen te raadplegen.


Via xReport kunnen gebruikers van verschillende disciplines informatie delen. Elke discipline heeft zijn eigen tabblad(en). Tevens maken ze allen gebruik van dezelfde gegevens die door de meld-kamer zijn doorgezet. Zo werken ze allemaal met dezelfde brondata.


Uitwisseling met CCS

Tijdens het incident ingevoerde data wordt na het verzenden verstuurd naar de
GeoSafe  | xChange server. Hier worden de berichten opgeslagen en voorzien van een timestamp, zodat achteraf een evaluatie kan worden opgesteld, waarbij de gegevens chronologisch worden afgewerkt.

Gegevens die via GeoSafe  | CCS Mobile zijn ingevoerd, kunnen in xReport worden bekeken.

Een apart tabblad kan worden voorzien van een in GeoSafe | Publisher gemaakte widget, waarin de geografische objecten kunnen worden getoond. Op deze wijze krijgen bevelvoerders in het actiecentrum een totaalbeeld; zowel in tekst en als in een kaart.

GeoSafe  | Evaluate is de evaluatiemodule waarmee men kan terugkijken op de geografische berichtgeving.

Vraag om een vrijblijvende demonstratie, vraag Wim Ploeg