Bereikbaarheidskaarten en het bijbehorende systeem


bereikbaarheidskaartenDe brandweer staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen. De veiligheidsregio's zijn in het leven geroepen om de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren en om de kwaliteit van de taakuitvoering te verhogen.

Onderdeel daarvan is het I-DBK project. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) is het project gestart om met één druk op de knop de juiste informatie vanuit de bron op een MDT of touchpad te presenteren. Hiervoor is het concept van de DBK Dataserver ontwikkeld. Vanaf 2011 moet de DBK Dataserver geïmplementeerd worden bij de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.

Een nieuw Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) moet in de toekomst op een adequate wijze grootschalige incidenten aansturen. Doel van LCMS is om middels een netcentrische werkwijze te komen tot een effectieve en efficiënte crisisbestrijding, waarbij gegevens gedeeld worden door de gehele keten van de crisisbestrijding.


Gegevensbeheer

bereikbaarheidskaarten

Deze veranderingen hebben een grote impact op het functioneren van de brandweer. Vooral ten aanzien van de invoering van de DBK Dataserver en de invoering van het LCMS 2.0 komen er zaken kijken die voor de brandweer een verandering van werken inhouden. Daarbij, hoe wordt de DBK Dataserver straks gevuld? Hoe komt de gebruiker van het LCMS aan de juiste ondergronden?

Enerzijds hebben brandweerorganisatie de beschikking over kaartmateriaal en rasterdata, die zij kunnen gebruiken als ondergrond. Anderzijds hebben zij ook eigen, brandweerspecifiek data die zij inzichtelijk willen maken. Deze werkzaamheden liggen soms bij toeleveranciers, maar meestal worden alle data verzameld door de afdeling Preparatie, Preventie en Proactie.

 


Ondersteuning in databewerking

 

geo ondersteuning

Nieuwland beschikt over ervaren GIS- en CAD-medewerkers die u in kunt zetten in uw organisatie voor diverse datawerkzaamheden. Nieuwland kan u mensen leveren voor het maken en beheren van kaarten.
Als uw organisatie niet de beschikking heeft over zogenaamde beheerapplicaties, dan kan Nieuwland de datawerkzaamheden in eigen huis uitvoeren.

 


Opleiding

 

ArcMap Digitale bereikbaarheidskaarten maken in Quantum GIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien heeft u wel de tools maar niet de kennis van databewerkingsapplicaties. In dat geval kan Nieuwland uw mensen opleiden in het gebruik van GIS en/of CAD applicaties. Mocht uw organisatie al gebruik maken van een GIS pakket als ArcGIS van ESRI, dan kunnen wij uw medewerkers opleiden in het gebruik ervan en de specifieke toepassing voor de vervaardiging van de DBK.

 

Als u nog niet de beschikking heeft over een GIS pakket en de kosten voor de aanschaf nog niet zijn begroot, dan kunnen wij u opleiden met Open Source GIS pakketten als Quantum GIS, gvSIG, uDIG, etc. Deze pakketen zijn gratis of tegen lage kosten aan te schaffen. Nieuwland zorgt voor de inrichting voor het maken van specifieke brandweerdata en geeft uw medewerkers de opleiding die nodig is om goed met de pakketten te kunnen werken.

 

Digitale bereikbaarheidskaarten maken in ArcMAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

Mocht u meer informatie willen hebben over de diensten die Nieuwland voor uw organisatie kan uitvoeren, neem dan contact op met Nieuwland via 088-NIEUWLAND of mail naar geo@nieuwland.nl Wij helpen u graag verder.