Lees meer:
Koninginnedag 2009
Praktijkbeschrijving CCS
Productbeschrijving CCS
Netcentrisch werken
WebGIS Publisher

preparatie koninginngedag 2009

Nieuwland CCS

Het Command & Control System is een systeem dat bij inzet zorgt voor een actueel kaartbeeld en ondersteuning in de communicatie. Hiervoor maakt het systeem gebruik van verschillende onderdelen.
In een (kaart-) applicatie kunnen gebruikers informatie opvragen die vooraf is ingevoerd: tijdens de preparatie zijn kaartondergronden en kaartlagen met thematische gegevens ingebracht. Deze statische gegevens zorgen voor bereikbaarheids- en omgevingsinformatie. Geautoriseerde gebruikers kunnen op de kaart tekenen en dit delen met anderen.

De applicatie zorgt door een  verbinding met mobiele modems, voor actuele voertuiginformatie.
Via een berichtenserver kunnen de ingelogde gebruikers onderling communiceren.

Met de evaluatiemodule kan men terugkijken op de geografische berichtgeving. De loggermodule houdt alle genomen besluiten bij.

Incidentbestrijding

Bij rampenbestrijding en grootschalig optreden zijn meerdere partijen
betrokken. Alleen door goede informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de partijen, kan een incident succesvol worden afgehandeld.

Voor de coördinatie van de hulpverlening bij een ramp speelt informatie een cruciale rol: Een kaartbeeld helpt alle partijen bij het verkrijgen van een overzicht van de situatie en inzicht in de uit te
voeren acties.

De actuele informatie moet snel in het kaartbeeld kunnen worden verwerkt en gecommuniceerd met anderen. Vervolgacties kunnen dan worden ingezet.

Berichtenverkeer vindt plaats en situatie rapportages worden opgesteld; doordat deelnemende partijen hun werkzaamheden uitvoeren, veranderen deze situaties per minuut: Een actueel kaartbeeld presenteert de situatieschets van de locatie waardoor een deel van de communicatie overbodig wordt. Hiermee worden communicatie systemen als C2000 ontlast.
oov netcentrisch

Netcentrisch werken

In de centrale commandoruimte wordt op grote beeld- en projectieschermen het actuele beeld van de desktop applicatie weergegeven (common operational pictu-re) waaruit gelijktijdig ook de context van het incident (situational awareness) blijkt.

CCS op proef

De voordelen van CCS op een rijtje:
•    Netcentrisch
•    Mobiel, flexibel en stabiel
•    Goede inzetbaarheid blijkt uit de praktijk
•    Praktische tekenfunctie
•    Gegarandeerde uitwisselbaarheid van gegevens
•    Gebruik van Open Source componenten
•    Eenvoudige licentiestructuur (onbeperkt aantal clients)
•    Zeer lage kostprijs in vergelijk met andere systemen (Total cost of ownership)
•    Evaluatie- & loggermodule met sync
•    Chat functie
•    Koppeling Pagelink of ander systeem
•    Eenvoudige installatie op clients en server


t: 0317 421 711

Achtergrond informatie

Lees het artikel over de inzet van CCS op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn:

Koninginnedag 2009

Of lees de publicatie in:

VI-Matrix nummer 4 september 2009

netcentrisch

 

Netcentrisch werken

Uit 'Melding! Magazine' september 2009:

Het nut en de kracht van netcentrisch werken bewees zich op 30 april 2009. Op deze zwarte Koninginnedag bleek dat de hulpdiensten goed waren voorbereid toen de noodzaak tot opschaling zich aandiende. Door het vooraf delen van de juiste actuele informatie met de juiste mensen, wist men wat er te doen stond en kwamen de voordelen van netcentrisch werken optimaal tot uitdrukking.

preparatie koninginnedag


Evenementen zoals Koninginnedag vragen om een gedegen voorbereiding. Er zijn op zo’n dag immers veel mensen op de been. Zeker als de Koninklijke familie zelf ook aanwezig is. Verkeersituaties worden aangepast en afzettingen worden geplaatst. Op verschillende strategische plekken in de stad zijn alle kolommen aanwezig om snel en adequaat bijstand te verlenen wanneer dat nodig is.  “Toen Koninginnedag begon was er al sprake van een GRIP1 situatie en was er een ‘rustend’ ROT en CoPI ingericht”, vertelt Susan Stegeman, Beleidsmedewerker Operationele Informatievoorziening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in Apeldoorn.

“Tijdens de voorbereidingen op Koninginnedag is er een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente. Zij maakt samen met de operationele diensten een draaiboek en voorzien de crisisorganisatie van de informatie die nodig is om een goed beeld te creëren. Deze informatie verzamelen wij en complementeren wij met foto’s die worden gemaakt, bijvoorbeeld van de tribunes. We weten bijvoorbeeld hoeveel mensen daar kunnen zitten, maar ook hoe bijvoorbeeld de calamiteitenroutes zijn wanneer er iets zou gebeuren. Daarnaast wordt er voorzien in een hekkenplan. Bij calamiteiten hoeven we die dus niet eerst in te tekenen.”

Lees het gehele artikel in Melding! Magazine:

Netcentrisch werken

Over CCS-M en de praktijktest:

Praktijktest CSS-M

Productbeschrijving CSS-M

 

Toepassing om kaarten te publiceren en uit te wisselen:

 

WebGIS Publisher

informatie button