Ondersteuning;  voor gebruikers en applicatie

Organisaties die met GIS werken, kiezen vaak voor een organisatie brede en geïntegreerde aanpak van de Geo-informatie voorziening. De complexheid en brede inzet van het GIS vraagt om een goede gebruikersondersteuning, waarbij Nieuwland u kan helpen.


Applicatie

Door u aangeleverde of door Nieuwland ontwikkelde applicaties of applicatie onderdelen kunnen door Nieuwland beheerd en onderhouden worden.

Onze expertises beslaat het terrein van algehele gebruikersondersteuning van incident - en probleemafhandeling, releasebeheer, documentatie en opleidingstrajecten tot het faciliteren van systeemomgevingen (virtuele omgevingen, hosting et cetera) inclusief alle onderliggende en aanverwante procedures en rapportages.

Testen

Onafhankelijk van uw leverancier kan Nieuwland u ondersteunen bij de acceptatie van applicaties die u extern of intern ontwikkeld heeft. Met medewerking van uw vaktechnische medewerkers maakt Nieuwland onafhankelijke en toegespitste Uses cases en testgevallen. Advisering rondom deze processen behoort ook tot de mogelijkheid.