Geodesk

Klanten die ons hun applicaties toevertrouwen verdienen onze service. Over de wijze van dienstverlening aan u, maken we graag heldere afspraken: dan weet u wat u kunt verwachten, dan weten wij wat we moeten doen.

Deze wederzijdse verwachtingen leggen we vast in een Service Level Agreement (SLA).

Onze hosting- en beheerservice ondersteunen we met een servicedesk: een telefoonnummer en een service-webapplicatie. Klanten (applicatiebeheerders) kunnen hier hun vragen stellen, meldingen doen en wensen formuleren.
Ons serviceteam pakt de melding op en gaat ermee aan de slag conform de afspraken die daarover in het SLA zijn gemaakt.

Een notatie in de webapplicatie zorgt ervoor dat alle meldingen in de beheerperiode worden geregistreerd. Dit geeft u als klant op het eind van de periode de benodigde informatie waarop u kunt sturen: moet de applicatie worden aangepast of behoeft het beheer anders te worden ingericht?

Geodesk van Nieuwland dient de ondersteuning van uw werkproces. Dat is ons uitgangspunt.